دوره‌ای در معجزات | ۱۳ تیر ۱۴۰۳

۱۳ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
او فراخوان به بازگشت است که خداوند با آن، ذهن‌های فرزندان جدا شده خود را متبرک کرد.این رسالت ذهن است.ذهن تا زمان جدایی هیچ فراخوانی نداشت، زیرا تا پیش از آن تنها وجود داشت، و فراخوان به اندیشیدن درست را درک نمی‌کرد.روح‌القدس پاسخ خداوند به جدایی است؛ وسیله‌ای که با آن، تاوان شفا می‌دهد تا زمانی که تمام ذهن به آفریدن بازگردد.
(م_۵_۲_۲∶۲-۵)
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.