م_۵_۲_۱

T-5.II.1

۱شفا آفریدن نیست؛ اصلاح است.۲روح‌القدس شفا را با نگریستن به فراتر از آن به آن چیزی گسترش می‌دهد که فرزندان خداوند پیش از نیاز به شفا بودند و آنچه که خواهند بود زمانی که شفا یافته باشند.۳این دگرگون کردن توالی زمان باید کاملاً آشنا باشد، زیرا بسیار همانند تغییر در ادراک از زمان است که معجزه موجب آن می‌شود.۴روح‌القدس برای ذهن معجزه‌اندیش انگیزه است؛ تصمیم برای شفا دادن جدایی با رها کردن آن.۵ارادهٔ تو هنوز در تو است زیرا خداوند آن را در ذهن تو قرار داد، اگرچه تو می‌توانی آن را خفته نگه داری اما نمی‌توانی‌ آن را نابود کنی.۶خداوند خود تا هنگامی که زمان وجود دارد، ارادهٔ تو را با فرستادن آن از ذهن خود به ذهن تو زنده نگه می‌دارد.۷معجزه خودش بازتابی از این اتحاد اراده میان پدر و فرزند است.

م_۵_۲_۲

T-5.II.2

۱روح‌القدس روح سرور است.۲او فراخوان به بازگشت است که خداوند با آن، ذهن‌های فرزندان جدا شده خود را متبرک کرد.۳این رسالت ذهن است.۴ذهن تا زمان جدایی هیچ فراخوانی نداشت، زیرا تا پیش از آن تنها وجود داشت، و فراخوان به اندیشیدن درست را درک نمی‌کرد.۵روح‌القدس پاسخ خداوند به جدایی است؛ وسیله‌ای که تاوان با آن شفا می‌دهد تا زمانی که تمام ذهن به آفریدن بازگردد.

م_۵_۲_۳

T-5.II.3

۱اساس تاوان و جدایی هم‌زمان آغاز شد.۲هنگامی که نفس ساخته شد، خداوند فراخوان به سرور را در ذهن قرار داد.۳این فراخوان آنقدر پرقدرت است که نفس همیشه در ندای آن حل می‌شود.۴به همین دلیل است که تو باید انتخاب کنی تا یکی از دو آوای درونت را بشنوی.۵یکی را خودت ساختی، و آن از خداوند نیست.۶اما دیگری را خداوند به تو داده است، که از تو می‌خواهد تنها به آن گوش فرا دهی.۷روح‌القدس به معنای واقعی کلمه در توست.۸آوای او آن آوا است که تو را به بازگشت به همان جایی که پیش‌تر بودی و دوباره خواهی بود فرا می‌خواند.۹حتی در این دنیا هم ممکن است که تنها آن آوا را بشنوی و نه دیگری را.۱۰این نیاز به تلاش و تمایل بسیار برای یادگیری دارد.۱۱این آخرین درسی است که من آموختم، و فرزندان خداوند به همان اندازه که به عنوان فرزند برابرند به عنوان یادگیرنده نیز برابرند.

م_۵_۲_۴

T-5.II.4

۱تو ملکوت بهشت هستی، اما اجازه داده‌ای که باور به تاریکی وارد ذهنت شود و بنابراین به نور جدیدی نیاز داری.۲روح‌القدس آن درخششی است که باید به آن اجازه دهی ایدهٔ تاریکی را از بین ببرد.۳جلال از آن او است که گسستگی در برابرش فرو می‌ریزد، و ملکوت بهشت به جلال خود راه می‌یابد.۴پیش از جدایی نیازی به راهنمایی نداشتی.۵تو می‌دانستی همانگونه که دوباره خواهی دانست، اما همانگونه که اکنون نمی‌دانی.

م_۵_۲_۵

T-5.II.5

۱خداوند هدایت نمی‌کند، زیرا او تنها می‌تواند معرفت کامل را به اشتراک بگذارد.۲راهنمایی ارزیابنده است، زیرا به این معناست که یک راه درست و همچنین یک راه نادرست وجود دارد، یکی را باید انتخاب کرد و از دیگری اجتناب کرد.۳با انتخاب یکی، دیگری را رها می‌کنی.۴انتخاب برای روح‌القدس، انتخاب برای خداوند است.۵خداوند به معنای واقعی در تو نیست؛ تو بخشی از او هستی.۶هنگامی که تصمیم گرفتی او را ترک کنی، او به تو آوایی را داد تا برای او صحبت کند، زیرا او دیگر نمی‌توانست معرفت خود را بدون مانع با تو در میان بگذارد.۷ارتباط مستقیم قطع شد زیرا تو صدای دیگری ساخته بودی.

م_۵_۲_۶

T-5.II.6

۱روح القدس شما را به یاد و فراموشی فرا می خواند.۲شما انتخاب کرده اید که در یک حالت مخالف باشید که در آن مخالفت ها ممکن است.۳در نتیجه، انتخاب هایی وجود دارد که باید انجام دهید.۴در حالت مقدس اراده آزاد است، به طوری که قدرت خلاقیت آن نامحدود و انتخاب بی معنی است.۵آزادی انتخاب همان قدرت آزادی خلقت است، اما کاربرد آن متفاوت است.۶انتخاب بستگی به دودستگی دارد.۷روح القدس یکی از راه های انتخاب است.۸خدا فرزندانش را بی‌آرام نگذاشت، حتی اگر آنها ترجیح دادند او را ترک کنند.۹صدایی که آنها در ذهن خود قرار دادند، صدای اراده او نبود که روح القدس برای آن صحبت می کند.

م_۵_۲_۷

T-5.II.7

۱آوای روح‌القدس فرمان نمی‌دهد، زیرا ناتوان از گستاخی است.۲آن درخواست نمی‌کند، زیرا به دنبال کنترل نیست.۳آن غلبه نمی‌کند، زیرا حمله نمی‌کند.۴آن صرفا یادآوری می‌کند.۵فقط به خاطر چیزی که به شما یادآوری می کند قانع کننده است.۶از راه دیگری به ذهن شما می آید، حتی در میان آشفتگی که ممکن است ایجاد کنید، ساکت بمانید.۷آوا برای خداوند همیشه آرام است، زیرا از صلح صحبت می‌کند.۸صلح قوی‌تر از جنگ است زیرا شفا می‌دهد.۹جنگ تقسیم است، نه افزایش.۱۰هیچکس از نزاع سود نمی برد.۱۱چه سودی برای انسان دارد اگر تمام دنیا را به دست آورد و جان خود را از دست بدهد؟۱۲اگر به صدای نادرستی گوش دهید، روح خود را از دست داده اید.۱۳شما نمی توانید آن را از دست بدهید، اما نمی توانید آن را بدانید.۱۴بنابراین تا زمانی که درست انتخاب نکنید برای شما "از دست رفته" است.

م_۵_۲_۸

T-5.II.8

۱روح‌القدس راهنمای تو در انتخاب کردن است.۲او در بخشی از ذهن تو است که همیشه برای انتخاب درست صحبت می‌کند، چرا که او برای خداوند صحبت می‌کند.۳او ارتباط باقی مانده تو با خداوند است، که تو به طور موقت می توانی قطع کنی، اما نمی توانی از بین ببری.۴روح القدس راهی است که در آن اراده خدا بر روی زمین و همانطور که در بهشت است انجام می شود.۵هم آسمان و هم زمین در توست، زیرا ندای هر دو در ذهن توست.۶صدای خدا از قربانگاه های شما به سوی او می آید.۷این محراب ها چیز نیستند. آنها عبادات هستند.۸با این حال شما اکنون عبادات دیگری دارید.۹فداکاری تقسیم شده شما به شما دو صدا داده است و باید انتخاب کنید که در کدام محراب می خواهید خدمت کنید.۱۰تماسی که اکنون پاسخ می دهید یک ارزیابی است زیرا یک تصمیم است.۱۱تصمیم گیری بسیار ساده است.۱۲این ساخته شده است که بر اساس آن تماس برای شما ارزش بیشتری دارد.

م_۵_۲_۹

T-5.II.9

۱ذهن من همیشه مانند شما خواهد بود، زیرا ما به عنوان یکسان آفریده شده ایم.۲این تنها تصمیم من بود که تمام قدرت را در بهشت و زمین به من داد.۳تنها هدیه من به شما این است که به شما کمک کنم همین تصمیم را بگیرید.۴این تصمیم، انتخابی برای به اشتراک گذاشتن آن است، زیرا تصمیم خود تصمیم برای به اشتراک گذاشتن است.۵با دادن ساخته می شود، و بنابراین تنها انتخابی است که شبیه خلقت واقعی است.۶من الگوی تصمیم گیری شما هستم.۷با تصمیم گیری برای خدا به شما نشان دادم که این تصمیم می تواند گرفته شود و شما می توانید آن را بگیرید.

م_۵_۲_۱۰

T-5.II.10

۱من به شما اطمینان داده ام که ذهنی که برای من تصمیم گرفت در شما نیز هست و می توانید اجازه دهید که شما را تغییر دهد همانطور که من را تغییر داد.۲این ذهن بی چون و چرا است، زیرا تنها یک صدا را می شنود و تنها به یک طریق پاسخ می دهد.۳تو با من نور جهان هستی۴استراحت از خواب نیست بلکه از بیداری حاصل می شود.۵روح القدس فراخوانی است برای بیداری و شادی.۶دنیا خیلی خسته است، چون فکر خستگی است.۷وظیفه ما شادی بیدار کردن آن با دعوت خداست.۸همه به ندای روح القدس پاسخ خواهند داد، وگرنه پسر بودن نمی تواند یکی باشد.۹برای هر بخشی از پادشاهی چه شغلی بهتر از بازگرداندن آن به یکپارچگی کامل که بتواند آن را کامل کند، وجود دارد؟۱۰فقط این را از طریق روح القدس درون خود بشنوید و به برادران خود بیاموزید که همانطور که من به شما تعلیم می دهم گوش کنند.

م_۵_۲_۱۱

T-5.II.11

۱وقتی صدای نادرست وسوسه می شوید، از من بخواهید تا به شما یادآوری کنم که چگونه با به اشتراک گذاشتن تصمیمم و قوی تر کردن آن، درمان کنید.۲همانطور که در این هدف مشترک هستیم، قدرت آن را برای جذب کل سونشیپ و بازگرداندن آن به وحدتی که در آن ایجاد شده است افزایش می دهیم.۳به یاد داشته باشید که "یوغ" به معنای "به هم پیوستن" و "بار" به معنای "پیام" است.۴«یوغ من آسان است و بار من سبک است» را اینگونه بیان کنیم. "بیایید به هم بپیوندیم، زیرا پیام من نور است."

م_۵_۲_۱۲

T-5.II.12

۱من به شما سفارش کرده ام که همانطور که من رفتار کردم، رفتار کنید، اما برای انجام این کار باید به همان ذهن پاسخ دهیم.۲این ذهن روح القدس است که اراده او همیشه برای خداست.۳او به شما می آموزد که چگونه مرا به عنوان الگوی فکر خود نگه دارید و در نتیجه مانند من رفتار کنید.۴قدرت انگیزه مشترک ما فراتر از باور است، اما فراتر از تحقق نیست.۵آنچه ما می توانیم با هم به انجام برسانیم هیچ محدودیتی ندارد، زیرا دعوت خدا، دعوت به نامحدود است.۶فرزند خدا، پیام من برای توست که بشنوی و به روح القدس درون خود پاسخ دهی.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.