ت_سپ_۱

C-ep.1

۱فراموش نکن وقتی این سفر شروع شد پایانش قطعی است.۲شک در طول راه می آید و می رود و دوباره می رود تا بیاید.۳با این حال پایان مطمئن است.۴هیچ کس نمی تواند کاری را انجام دهد که خداوند او را برای انجام آن تعیین کرده است.۵هنگامی که فراموش کردید، به یاد داشته باشید که با او و با کلام او بر قلب خود راه می روید.۶چه کسی می تواند ناامید شود وقتی چنین امیدی متعلق به اوست؟۷توهمات ناامیدی ممکن است به نظر برسد، اما یاد بگیرید که چگونه فریب آنها را نخورید.۸پشت هر یک واقعیت است و خدا وجود دارد.۹چرا منتظر این هستید و آن را با توهم عوض می کنید، در حالی که عشق او فقط یک لحظه دورتر در جاده ای است که همه توهمات به پایان می رسد؟۱۰عاقبت به یقین و تضمین خداوند است.۱۱چه کسی در مقابل یک تصویر بی جان می ایستد وقتی که در یک قدمی مقدس اقدس دری باستانی را باز می کند که به فراسوی جهان می رود؟

ت_سپ_۲

C-ep.2

۱تو اینجا غریبه ای۲اما شما از آن کسی هستید که شما را همانطور که خودش را دوست دارد دوست دارد.۳از من کمک بخواهید تا سنگ را کنار بزند، و طبق اراده او انجام می شود.۴ما سفر را آغاز کرده ایم.۵مدتها پیش پایان در ستارگان نوشته شد و با پرتو درخشانی که آن را در ابدیت و در همه زمان ها امن نگه داشت به آسمان ها رفت.۶و آن را ثابت نگه می دارد. بدون تغییر، بدون تغییر و تغییرناپذیر.

ت_سپ_۳

C-ep.3

۱نترس.۲ما فقط سفری باستانی را دوباره شروع می کنیم که از مدت ها قبل آغاز شده اما به نظر جدید می رسد.۳ما دوباره در جاده ای که قبلاً در آن سفر کرده بودیم و مدتی راه خود را گم کردیم، دوباره شروع کرده ایم.۴و اکنون دوباره تلاش می کنیم.۵شروع جدید ما یقینی دارد که سفر تا کنون فاقد آن بوده است.۶به بالا نگاه کنید و کلام او را در میان ستارگان ببینید، جایی که او نام شما را همراه با نام خود قرار داده است.۷به بالا نگاه کن و سرنوشت حتمی خود را بیاب که دنیا پنهان می کند، اما خدا می خواهد که ببینی.

ت_سپ_۴

C-ep.4

۱بیایید اینجا در سکوت منتظر بمانیم و برای سپاسگزاری از او که ما را صدا زد و به ما کمک کرد تا صدای او را بشنویم، لحظه ای زانو بزنیم.۲و سپس برخیزیم و با ایمان در راه به سوی او برویم.۳حالا مطمئن هستیم که تنها راه نمی رویم.۴زیرا خدا اینجاست و همه برادران ما با او هستند.۵اکنون می دانیم که دیگر هرگز راه را گم نخواهیم کرد.۶آهنگ دوباره شروع می شود که فقط یک لحظه متوقف شده بود، اگرچه به نظر می رسد برای همیشه خوانده نشده است.۷آنچه در اینجا آغاز شده است در زندگی و قدرت و امید رشد خواهد کرد، تا زمانی که جهان هنوز یک لحظه است و تمام آنچه را که رویای گناه از آن ساخته بود فراموش کند.

ت_سپ_۵

C-ep.5

۱بیایید بیرون برویم و دنیای تازه متولد شده را ملاقات کنیم، زیرا می دانیم که مسیح در آن دوباره متولد شده است، و قدوسیت این تولد دوباره برای همیشه باقی خواهد ماند.۲ما راه خود را گم کرده بودیم اما او آن را برای ما یافته است.۳بگذارید برویم و به او خوشامد بگوییم که به سوی ما باز می گردد تا رستگاری و پایان تمام آنچه را که فکر می کردیم ساخته ایم جشن بگیریم.۴ستاره صبح این روز جدید به دنیای متفاوتی می نگرد که در آن خدا پذیرفته شده و پسرش با اوست.۵ما که او را کامل می کنیم، شکر او را به جای می آوریم، همانطور که او ما را شکر می کند.۶پسر هنوز است و در سکوتی که خدا به او داده وارد خانه خود می شود و سرانجام در آرامش است.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.