ت_۶_۱

C-6.1

۱عیسی مظهر روح القدس است، او را پس از صعود به آسمان، بر زمین خواند، یا به طور کامل با مسیح، پسر خدا که او را خلق کرد، یکی شد.۲روح القدس که مخلوق آفریدگار یگانه است و با او و به شباهت یا روح او خلق می کند، جاودانه است و هرگز تغییر نکرده است.۳او «بر زمین خوانده شد» به این معنا که اکنون امکان پذیرفتن او و شنیدن صدای او وجود داشت.۴او صدای خداست و به همین دلیل شکل گرفته است.۵این شکل واقعیت او نیست، که خدا به تنهایی همراه با مسیح، پسر واقعی او، که بخشی از اوست، می داند.

ت_۶_۲

C-6.2

۱روح القدس در طول دوره توصیف شده است که به ما پاسخ جدایی می دهد و طرح کفاره را برای ما می آورد، نقش خاص ما را در آن تثبیت می کند و دقیقاً به ما نشان می دهد که چیست.۲او عیسی را به عنوان رهبر در اجرای نقشه خود معرفی کرد، زیرا او اولین کسی بود که نقش خود را به طور کامل کامل کرد.۳بنابراین تمام قدرت در آسمان و زمین به او داده شده است و هنگامی که قدرت خود را کامل کردید، آن را با شما در میان خواهد گذاشت.۴اصل کفاره مدتها قبل از اینکه عیسی آن را به حرکت درآورد به روح القدس داده شد.

ت_۶_۳

C-6.3

۱روح القدس به عنوان حلقه ارتباطی باقی مانده بین خدا و پسران جدا شده او توصیف می شود.۲روح القدس برای انجام این کارکرد ویژه، کارکردی دوگانه را بر عهده گرفته است.۳او می داند زیرا او بخشی از خداست. او درک می کند زیرا او برای نجات بشریت فرستاده شده است.۴او اصل اصلاح بزرگ است; آورنده ادراک واقعی، قدرت ذاتی رویای مسیح.۵او نوری است که عالم آمرزیده در آن درک می شود; که در آن تنها چهره مسیح دیده می شود.۶او هرگز خالق و مخلوق او را فراموش نمی کند.۷او هرگز پسر خدا را فراموش نمی کند.۸او هرگز شما را فراموش نمی کند.۹و او محبت پدر شما را در درخششی ابدی به سوی شما می آورد که هرگز محو نخواهد شد زیرا خدا آن را در آنجا قرار داده است.

ت_۶_۴

C-6.4

۱روح القدس در بخشی از ذهن شما که بخشی از ذهن مسیح است، ساکن است.۲او نماینده خود و خالق شماست که یکی هستند.۳او برای خدا و همچنین برای شما صحبت می کند و به هر دو ملحق می شود.۴پس اوست که آنها را ثابت می کند.۵به نظر می رسد که او یک صدا است، زیرا در آن شکل او کلام خدا را برای شما بیان می کند.۶به نظر می رسد که او راهنمای کشوری دور است، زیرا شما به این نوع کمک نیاز دارید.۷به نظر می رسد او همان چیزی است که نیازهایی را که فکر می کنید دارید برآورده می کند.۸اما وقتی خود را گرفتار نیازهایی می‌دانید که ندارید، او فریب نمی‌خورد.۹از اینها است که او شما را رهایی خواهد داد.۱۰از اینهاست که شما را ایمن می کند.

ت_۶_۵

C-6.5

۱تو مظهر او در این دنیا هستی.۲برادرت تو را صدا می زند که همراه او صدای او باشی.۳او به تنهایی نمی تواند یاور پسر خدا باشد زیرا او به تنهایی بی کار است.۴اما با پیوستن به شما، او نجات دهنده درخشان جهان است که شما سهم او را در رستگاری آن کامل کرده اید.۵او از شما و همچنین او تشکر می کند، زیرا زمانی که او شروع به نجات جهان کرد، با او همراه شدید.۶و زمانی با او خواهی بود که زمان تمام شود و اثری از رویاهای کینه توزی که در آن به آهنگ نازک مرگ می رقصی نماند.۷زیرا در جای خود سرود خدا برای مدتی کوتاه شنیده می شود.۸و سپس صدا از بین می رود، دیگر نه برای شکل گرفتن بلکه برای بازگشت به بی شکلی ابدی خدا.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.