ت_۵_۱

C-5.1

۱برای ورود به بهشت نیازی به کمک نیست زیرا هرگز آن را ترک نکرده‌ای.۲اما به کمکی فراتر از خودت نیاز داری، در حالی که توسط باورهای غیرحقیقی دربارهٔ هویت خودت محصور شده‌ای، هویتی که تنها خداوند در واقعیت نهاد.۳یاوران در شکل‌های بسیاری به تو داده می‌شوند، اگرچه بر روی محراب، آن‌ها یکی هستند.۴در پس هر یک از آن‌ها اندیشه‌ای از خداوند وجود دارد، و این هرگز تغییر نخواهد کرد.۵اما آن‌ها نام‌هایی دارند که برای مدت زمانی متفاوت هستند، زیرا زمان به نمادها نیاز دارد، چون خودش غیرواقعی است.۶نام‌های آن‌ها بی‌شمارند، اما ما از نام‌هایی که خود دوره استفاده می‌کند فراتر نخواهیم رفت.۷خداوند کمک نمی‌کند زیرا او هیچ نیازی را نمی‌شناسد.۸اما او تا زمانی که فرزندش معتقد است تخیلاتش حقیقی هستند، همهٔ یاوران فرزندش را می‌آفریند.۹از خداوند به خاطر آن‌ها سپاسگزاری کن زیرا آن‌ها تو را به خانه هدایت خواهند کرد.

ت_۵_۲

C-5.2

۱نام عیسی نام کسی است که یک انسان بود اما چهره مسیحا را در همه برادرانش دید و خداوند را به یاد آورد.۲بنابراین او با مسیحا شناخته شد، دیگر نه یک انسان، بلکه یگانه با خداوند.۳آن انسان یک توهم بود، زیرا به نظر می‌رسید که او موجودی جداگانه است، که به تنهایی گام برمی‌دارد، درون بدنی که همانند همه اوهام به ظاهر خودش را از خویشتنش دور نگه می‌دارد.۴با این حال چه کسی می‌تواند نجات بدهد مگر اینکه اوهام را ببیند و سپس آن‌ها را آنگونه که هستند بشناسد؟۵عیسی هنوز یک منجی است زیرا او غیرحقیقی را دید بدون اینکه حقیقی بودن آن را بپذیرد.۶و مسیحا به شکل او نیاز داشت تا بتواند بر انسان‌ها ظاهر شود و آن‌ها را از اوهام خودشان نجات دهد.

ت_۵_۳

C-5.3

۱در شناسایی کامل خودش با مسیحافرزند کامل خداوند، تنها آفرینش او و شادی او، تا ابد همانند خودش و یگانه با او – عیسی تبدیل به آن چیزی شد که همهٔ شما باید باشید.۲او راه را برای تو هدایت کرد تا او را پیروی کنی.۳او تو را به خداوند برمی‌گرداند، زیرا راه را پیش روی خود دید، و از آن پیروی کرد.۴او تمایز آشکاری بین غیرحقیقی و حقیقی قائل شد که هنوز برای تو مبهم است.۵او آخرین نمایش را به تو ارائه کرد مبنی بر اینکه کشتن فرزند خداوند ناممکن است. و نیز نمی‌توان زندگی او را به هیچ وجه با گناه و شرارت، بدخواهی، ترس یا مرگ تغییر داد.

ت_۵_۴

C-5.4

۱و از این رو تمام گناهان تو بخشیده شده‌اند زیرا هرگز هیچ اثری نداشته‌اند.۲و اینگونه آن‌ها تنها رؤیا بودند.۳همراه با کسی که این را به تو نشان داد برخیز زیرا این را مدیون او هستی که در رؤیاهای تو سهیم شد تا بتوانند از بین بروند.۴و همچنان در آن‌ها سهیم است، تا با تو یکی باشد.

ت_۵_۵

C-5.5

۱آیا او مسیحا است؟۲آه بله، همراه با تو.۳زندگی کوچک او روی زمین برای آموزش دادن درس بزرگی که او برای همهٔ شما آموخت کافی نبود.۴او با تو خواهد ماند تا تو را از دوزخی که ساختی به سوی خداوند هدایت کند.۵و هنگامی که ارادهٔ خود را به ارادهٔ او ملحق کردی، بینایی تو رؤیت او خواهد بود، زیرا چشمان مسیحا تسهیم شده‌اند.۶گام برداشتن با او به همان اندازه طبیعی است که گام برداشتن با برادری که از زمان تولد او را می‌شناختی، زیرا او واقعاً این‌چنین است.۷برخی خدایان دروغین تلخ از او ساخته شده‌اند، او که تنها می‌خواهد برادر دنیا باشد.۸اوهام خود را به او ببخش، و ببین چقدر برایت برادر عزیزی خواهد بود.۹زیرا او سرانجام ذهن تو را به آرامش خواهد رساند و آن را با تو نزد خداوندت خواهد برد.

ت_۵_۶

C-5.6

۱آیا او تنها یاور خداوند است؟۲نه، در واقع.۳زیرا مسیحا شکل‌های بسیاری با نام‌های گوناگون به خود می‌گیرد تا زمانی که یگانگی آن‌ها بتواند تشخیص داده شود.۴اما عیسی برای تو حامل یگانه پیام مسیحا در مورد عشق خدوند است.۵نیازی به دیگری نداری.۶این امکان وجود دارد که سخنان او را بخوانی و بدون پذیرش او در زندگی خود از آن‌ها بهره‌مند شوی.۷با این حال، اگر دردها و شادی‌های خود را با او در میان بگذاری و هر دو را رها کنی تا صلح خداوند را بیابی، او کمی بیشتر به تو کمک می‌کند.۸اما هنوز، این درسی است که او بیشتر از همهٔ درس‌های دیگر از تو می‌خواهد یاد بگیری، و آن درس این است:
۹مرگ وجود ندارد زیرا فرزند خداوند همانند پدرش است.
۱۰تو هیچ کاری نمی‌توانی انجام دهی که بتواند عشق ابدی را تغییر دهد.
۱۱رؤیاهای گناهکاری و احساس گناه خود را فراموش کن، و در عوض با من بیا تا در رستاخیز فرزند خداوند سهیم شوی.
۱۲و همه کسانی را او که نزد تو فرستاده است تا از آن‌ها مراقبت کنی با خودت بیاور، همان‌گونه که من از تو مراقبت می‌کنم.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.