ت_مق_۱

C-in.1

۱این یک دوره در حدس و گمان فلسفی نیست، و نه به اصطلاحات دقیق مربوط می‌شود.۲فقط به تاوان، یا اصلاح ادراک توجه دارد.۳وسیلهٔ تاوان بخشایش است.۴ساختار «آگاهی فردی» اساساً بی‌ربط است، زیرا مفهومی است که «خطای نخستین» یا «گناه نخستین» را نشان می‌دهد.۵مطالعه خطا به خودی خود به اصلاح نمی‌انجامد، اگر واقعاً می‌خواهی در چشم‌پوشی از خطا موفق شوی.۶و هدف دوره، تنها همین فرآیند چشم‌پوشی است.

ت_مق_۲

C-in.2

۱همه اصطلاحات به طور بالقوه بحث برانگیز هستند، و کسانی که به دنبال مناقشه هستند آن را خواهند یافت.۲با این حال کسانی که به دنبال روشنگری هستند نیز آن را خواهند یافت.۳اگرچه، آن‌ها باید مایل به چشم‌پوشی از مناقشه باشند، و تشخیص دهند که این یک دفاع در برابر حقیقت در قالب یک مانور تاخیری است.۴ملاحظات الهیاتی به خودی خود لزوماً بحث برانگیز است، زیرا به اعتقاد بستگی دارد و بنابراین می توان آن را پذیرفت یا رد کرد.

ت_مق_۳

C-in.3

۱این دوره در چارچوب کاری نفس باقی می‌ماند، جایی که به آن نیاز است.۲به آنچه فراتر از همه خطاهاست توجهی ندارد زیرا فقط برای جهت دادن به سوی آن برنامه‌ریزی شده است.۳بنابراین از واژه‌هایی استفاده می‌کند، که نمادین هستند و نمی‌توانند آنچه را که فراتر از نمادها است بیان کنند.۴این صرفاً نفس است که می‌پرسد زیرا این تنها نفس است که شک می‌کند.۵این دوره به محض اینکه پرسشی مطرح می‌شود، پاسخ دیگری می‌دهد.۶با این حال، این پاسخ تلاشی برای متوسل شدن به ابتکار یا نبوغ ندارد.۷این‌ها صفات نفس هستند.۸دوره ساده است.۹یک کارکرد و یک هدف دارد.۱۰تنها در این مورد است که کاملاً یکپارچه باقی می‌ماند زیرا تنها آن می‌تواند یکپارچه باشد.

ت_مق_۴

C-in.4

۱نفس پاسخ‌های بسیاری را خواهد طلبید که این دوره نمی‌دهد.۲آن صرفاً شکلی از پرسش که پاسخ به آن ناممکن است را به عنوان پرسش نمی‌شناسد.۳نفس ممکن است بپرسد: «ناممکن چگونه رخ داد؟»، «ناممکن برای چه چیزی رخ داد؟»، و ممکن است این را به شکل‌های گوناگون بپرسد.۴با این حال هیچ پاسخی وجود ندارد؛ تنها یک تجربه وجود دارد.۵تنها به دنبال این باش و اجازه نده که الهیات تو را به تأخیر بیندازد.

ت_مق_۵

C-in.5

۱متوجه خواهید شد که تاکید بر مسائل ساختاری در دوره مختصر و زودهنگام است.۲پس از آن و به زودی، از بین می رود تا راه را برای آموزش مرکزی باز کند.۳با این حال، از آنجایی که شما توضیح خواسته اید، اینها برخی از اصطلاحاتی است که استفاده می شود.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.