ت_۱_۱

C-1.1

۱اصطلاح ذهن برای نمایاندن عامل فعال کنندهٔ روح استفاده می‌شود، که انرژی آفرینندهٔ آن را فراهم می‌کند.۲وقتی این اصطلاح با حروف بزرگ نوشته می شود به خدا یا مسیح (یعنی ذهن خدا یا ذهن مسیح) اشاره دارد.۳روح همان اندیشهٔ خداوند است که او مانند خودش آفرید.۴روح یکپارچه پسر یگانه خدا یا مسیح است.

ت_۱_۲

C-1.2

۱در این دنیا، چون ذهن شکافته است، پسران خدا جدا به نظر می رسند.۲به نظر نمی رسد که ذهن آنها به هم بپیوندد.۳در این حالت وهمی، مفهوم «ذهن فردی» معنادار به نظر می رسد.۴بنابراین در دوره به گونه ای توصیف شده است که گویی دارای دو بخش است. روح و نفس

ت_۱_۳

C-1.3

۱روح بخشی است که هنوز با خداوند از طریق روح‌القدس در تماس است، که در این بخش می‌ماند اما بخش دیگر را نیز می‌بیند.۲اصطلاح «ضمیر» به دلیل ماهیت بسیار بحث‌برانگیز آن به جز در نقل‌قول‌های مستقیم کتاب مقدس استفاده نمی‌شود.۳با این حال، آن معادل «روح» خواهد بود، با این درک که، چون از خداوند است، ابدی است و هرگز متولد نشده است.

ت_۱_۴

C-1.4

۱بخش دیگر ذهن کاملاً توهم است و فقط توهم می سازد.۲روح پتانسیل خلقت را حفظ می‌کند، اما اراده‌اش، که اراده خداست، به نظر می‌رسد در حبس است در حالی که ذهن یکپارچه نیست.۳خلقت بی وقفه ادامه می یابد زیرا این اراده خداوند است.۴این اراده همیشه یکپارچه است و بنابراین در این دنیا معنایی ندارد.۵هیچ مخالف و درجه ای ندارد.

ت_۱_۵

C-1.5

۱ذهن می تواند درست یا غلط باشد، بسته به صدایی که به آن گوش می دهد.۲عقل راست به روح القدس گوش می دهد، جهان را می بخشد، و از طریق رؤیت مسیح، جهان واقعی را در جای خود می بیند.۳این رؤیت نهایی، آخرین ادراک، شرایطی است که در آن خدا خودش قدم نهایی را برمی دارد.۴در اینجا زمان و توهم به هم ختم می شوند.

ت_۱_۶

C-1.6

۱بد فکری به نفس گوش می دهد و توهم می سازد. درک گناه و توجیه خشم، و واقعی دیدن گناه، بیماری و مرگ.۲هم این دنیا و هم دنیای واقعی توهم هستند زیرا درست اندیشی صرفاً آنچه را که هرگز رخ نداده نادیده می گیرد یا می بخشد.۳بنابراین، این یک فکری ذهن مسیح نیست، که اراده او با اراده خدا یکی است.

ت_۱_۷

C-1.7

۱در این دنیا تنها آزادی باقی مانده، آزادی انتخاب است. همیشه بین دو انتخاب یا دو صدا.۲اراده در هیچ سطحی درگیر ادراک نیست و ربطی به انتخاب ندارد.۳هشیاری مکانیسم دریافتی است که پیام ها را از بالا یا پایین دریافت می کند. از روح القدس یا نفس.۴آگاهی دارای سطوحی است و آگاهی می تواند به طرز چشمگیری تغییر کند، اما نمی تواند از قلمرو ادراکی فراتر رود.۵در بالاترین حد خود از دنیای واقعی آگاه می شود و می تواند به طور فزاینده ای برای انجام این کار آموزش ببیند.۶با این حال، خود این واقعیت که دارای سطوح است و قابل آموزش است، نشان می دهد که نمی تواند به دانش برسد.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.