ت_۲_۱

C-2.1

۱اوهام دوام نمی‌آورند.۲مرگ آن‌ها قطعی است و تنها این در دنیای آن‌ها حتمی است.۳به همین دلیل این دنیای نفس است.۴نفس چیست؟۵تنها رؤیایی از آنچه که واقعاً هستی.۶یک پندار که تو از آفریدگار خود جدا هستی و یک آرزو که تو چیزی باشی که او نیافریده است.۷این یک مورد دیوانگی است، اصلا واقعیت نیست.۸نامی برای بی‌نامی، تمام آن چیزی است که آن هست.۹نمادی از ناممکن بودن؛ انتخابی برای گزینه‌هایی که وجود ندارند.۱۰ما آن را نام می‌بریم اما برای اینکه به ما کمک کند تا بفهمیم که چیزی جز یک پندار دیرین نیست که آنچه ساخته می‌شود فناناپذیری دارد.۱۱اما چه چیزی ممکن است از این ناشی شود، جز رؤیایی که مانند همهٔ رؤیاها، تنها می‌تواند به مرگ ختم شود؟

ت_۲_۲

C-2.2

۱نفس چیست؟۲هیچی، اما به شکلی که شبیه چیزی به نظر می رسد.۳در دنیایی از فرم نمی توان من را انکار کرد زیرا به تنهایی واقعی به نظر می رسد.۴با این حال آیا پسر خدا همانطور که او را آفرید می‌توانست در شکل یا در دنیایی از شکل باقی بماند؟۵چه کسی از شما می‌خواهد که ایگو را تعریف کنید و توضیح دهید که چگونه به وجود آمد، اما کسی که آن را واقعی می‌داند، و طبق تعریف می‌خواهد اطمینان حاصل کند که ماهیت توهم‌آمیز آن در پشت کلماتی که به نظر می‌رسد آن را چنین می‌سازند، پنهان است.

ت_۲_۳

C-2.3

۱هیچ تعریفی برای دروغ وجود ندارد که به درستی آن کمک کند.۲همچنین نمی‌تواند حقیقتی وجود داشته باشد که دروغ به‌طور مؤثری پنهان شود.۳غیرواقعی بودن نفس با کلمات رد نمی شود و معنای آن روشن نیست زیرا به نظر می رسد ماهیت آن شکلی دارد.۴چه کسی می تواند غیر قابل تعریف را تعریف کند؟۵و با این حال حتی در اینجا نیز پاسخی وجود دارد.

ت_۲_۴

C-2.4

۱ما واقعاً نمی‌توانیم تعریفی برای چیستی نفس ارائه دهیم، اما می‌توانیم بگوییم که آن چه چیزی نیست.۲و این با وضوح کامل به ما نشان داده شده است.۳از اینجاست که ما تمام آنچه را که نفس هست استنتاج می کنیم.۴به عکس آن نگاه کنید و تنها پاسخ معنادار را خواهید دید.

ت_۲_۵

C-2.5

۱متضاد نفس از هر جهت - در منشأ، اثر و پیامد - ما آن را معجزه می نامیم.۲و اینجا همه چیزهایی را می یابیم که منیت در این دنیا نیست.۳اینجا برعکس ایگو است و در اینجا به تنهایی نگاه می کنیم که ایگو چه بوده است، زیرا در اینجا همه آنچه را که به نظر می رسد انجام می دهد می بینیم، و علت و آثار آن باید هنوز یکی باشند.

ت_۲_۶

C-2.6

۱جایی که تاریکی بود اکنون ما نور را می بینیم.۲نفس چیست؟۳چه تاریکی بود۴نفس کجاست؟۵جایی که تاریکی بود۶الان چیه و کجا میشه پیداش کرد؟۷هیچ چیز و هیچ جا.۸اینک نور آمده: مقابلش بی اثر رفته است.۹جایی که شر آنجا بود الان تقدس است.۱۰نفس چیست؟۱۱چه بدی بود۱۲نفس کجاست؟۱۳در یک رویای شیطانی که در حالی که شما آن را می دیدید واقعی به نظر می رسید.۱۴جایی که به صلیب کشیده شد، پسر خدا ایستاده است.۱۵نفس چیست؟۱۶چه کسی نیاز به پرسیدن دارد؟۱۷نفس کجاست؟۱۸اکنون که رویاها از بین رفته اند، چه کسی نیاز به جستجوی توهم دارد؟

ت_۲_۷

C-2.7

۱معجزه چیست؟۲یک رویا هم همینطور۳اما به تمام جنبه های این رویا نگاه کنید و دیگر هرگز سوال نخواهید کرد.۴در حالیکه با ملایمت راه می دوید، به دنیای مهربانی که در مقابل شما در حال گسترش است نگاه کنید.۵در تمام مسیری که سفر می کنی به یاوران بنگر، شاد به یقین بهشت و یقین آرامش.۶و همچنین یک لحظه به آنچه که در نهایت پشت سر گذاشتی و سرانجام از آنجا گذشتی نگاه کن.

ت_۲_۸

C-2.8

۱این منیت بود - تمام نفرت بی رحمانه، نیاز به انتقام و فریادهای درد، ترس از مردن و میل به کشتن، توهم بی برادر و خودی که در تمام جهان تنها به نظر می رسید.۲معجزه این اشتباه وحشتناک در مورد خودتان را به آرامی تصحیح می کند، همانطور که یک مادر مهربان برای استراحت فرزندش آواز می خواند.۳آیا آهنگی شبیه این چیزی نیست که شما بشنوید؟۴آیا به تمام آنچه فکر می کردید بپرسید پاسخ نمی دهد و حتی سوال را بی معنی می کند؟

ت_۲_۹

C-2.9

۱پرسش‌های شما پاسخی ندارند، و به صدای خدا ثابت می‌شوند، که از همه فقط یک سوال می‌پرسد: "آیا هنوز آماده‌اید به من کمک کنید تا جهان را نجات دهم؟" به جای این که ایگو چیست، این را بپرسید، و خواهید دید که درخشندگی ناگهانی، دنیایی را که ایگو ساخته است، می پوشاند.۲اکنون هیچ معجزه ای از کسی دریغ نمی شود.۳جهان از آنچه شما فکر می کردید نجات یافته است.۴و آنچه هست، کاملاً مذموم و کاملاً پاک است.

ت_۲_۱۰

C-2.10

۱معجزه می بخشد؛ نفس لعنت می کند۲نیازی به تعریف هیچکدام جز این نیست.۳با این حال، آیا تعریفی می‌تواند مطمئن‌تر باشد یا بیشتر در راستای این باشد که رستگاری چیست؟۴مشکل و پاسخ با هم در اینجا نهفته است، و با ملاقات در نهایت انتخاب روشن است.۵چه کسی جهنم را زمانی که شناخته شود انتخاب می کند؟۶و کیست که اندکی ادامه ندهد وقتی به او داده شود که راه کوتاه است و بهشت هدف اوست؟
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.