ک_۲۶_۱

M-26.1

۱در واقع می توان مستقیماً به خدا دسترسی داشت، زیرا بین او و پسرش فاصله ای وجود ندارد.۲آگاهی او در حافظه همه است و کلام او بر قلب همه نوشته شده است.۳با این حال، این آگاهی و این خاطره تنها در جایی می‌تواند از آستانه تشخیص پدید آید که همه موانع حقیقت برداشته شده باشد.۴در چند مورد چنین است؟۵پس نقش معلمان خدا اینجاست.۶آنها نیز هنوز به درک لازم دست نیافته اند، اما به دیگران پیوسته اند.۷این چیزی است که آنها را از دنیا متمایز می کند.۸و این است که دیگران را قادر می سازد با آنها دنیا را ترک کنند.۹آنها به تنهایی هیچ نیستند.۱۰اما در پیوستن آنها قدرت خداست.

ک_۲۶_۲

M-26.2

۱کسانی هستند که مستقیماً به خدا رسیده اند و هیچ اثری از حدود دنیوی ندارند و هویت خود را کاملاً به یاد می آورند.۲اینها را می توان معلمان معلمان نامید زیرا، اگرچه دیگر قابل مشاهده نیستند، اما هنوز می توان از تصویر آنها استفاده کرد.۳و زمانی و در جایی که انجام این کار برای آنها مفید است ظاهر می شوند.۴به کسانی که چنین ظاهری برایشان ترسناک است، ایده های خود را می دهند.۵هیچ کس نمی تواند آنها را بیهوده صدا کند.۶و کسی نیست که از او بی خبر باشند.۷همه نیازها برای آنها شناخته شده است و همه اشتباهات توسط آنها تشخیص داده شده و نادیده گرفته می شود.۸زمانی فرا خواهد رسید که این موضوع درک شود.۹و در همین حال، آنها تمام هدایای خود را به معلمان خدا می دهند که از آنها کمک می گیرند و همه چیز را به نام آنها می خواهند.

ک_۲۶_۳

M-26.3

۱گاهی ممکن است یک معلم خدا تجربه کوتاهی از اتحاد مستقیم با خدا داشته باشد.۲در این دنیا، تقریباً غیرممکن است که این دوام داشته باشد.۳شاید بتوان آن را پس از فداکاری و فداکاری بسیار به دست آورد و سپس برای مدت زیادی در زمین حفظ کرد.۴اما این به قدری نادر است که نمی توان آن را یک هدف واقع بینانه در نظر گرفت.۵اگر اتفاق بیفتد، همینطور باشد.۶اگر این اتفاق نیفتد، همینطور باشد.۷همه حالات دنیوی باید توهم باشند.۸اگر به طور مستقیم با آگاهی پایدار به خدا دست می یافتیم، بدن مدت زیادی حفظ نمی شد.۹کسانی که جسد را صرفاً برای کمک به کسانی که در عقب مانده اند به زمین نهاده اند، در حقیقت اندک هستند.۱۰و آنها به یاورانی نیاز دارند که هنوز در اسارت هستند و هنوز در خوابند تا با بیداری آنها صدای خدا شنیده شود.

ک_۲۶_۴

M-26.4

۱پس به دلیل محدودیت ها ناامید نشوید.۲این وظیفه شماست که از آنها فرار کنید، اما بدون آنها نباشید.۳اگر کسانی که رنج می کشند صدای شما را می شنوند، باید به زبان آنها صحبت کنید.۴اگر می خواهید یک ناجی باشید، باید بفهمید که از چه چیزی باید فرار کرد.۵رستگاری نظری نیست.۶مشکل را ببینید، پاسخ را بخواهید و سپس آن را بپذیرید.۷ظهور آن نیز با تأخیر زیادی همراه نخواهد بود.۸تمام کمک هایی که می توانید بپذیرید ارائه می شود و هیچ یک از نیازهای شما برآورده نمی شود.۹پس اجازه دهید بیش از حد نگران اهدافی نباشیم که شما برای آنها آماده نیستید.۱۰خداوند شما را به جایی که هستید می برد و از شما استقبال می کند.۱۱چه چیزی بیشتر می توانید آرزو کنید، در حالی که این تنها چیزی است که نیاز دارید؟
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.