ک_۲۸_۱

M-28.1

۱خیلی ساده، رستاخیز غلبه یا غلبه بر مرگ است.۲این یک بیداری دوباره یا یک تولد دوباره است. تغییر ذهن در مورد معنای جهان۳این پذیرش تفسیر روح القدس از هدف جهان است. پذیرش کفاره برای خود۴این پایان رویاهای بدبختی و آگاهی شاد از رویای نهایی روح القدس است.۵این شناخت موهبت های خداوند است.۶این رویایی است که در آن بدن به طور کامل عمل می کند و هیچ کارکردی جز ارتباط ندارد.۷این درسی است که یادگیری در آن به پایان می رسد، زیرا با این کامل می شود و از آن پیشی می گیرد.۸این دعوت از خداوند برای برداشتن آخرین گام اوست.۹این دست کشیدن از همه اهداف دیگر، همه علایق دیگر، همه آرزوها و همه نگرانی های دیگر است.۱۰این تنها آرزوی پسر برای پدر است.

ک_۲۸_۲

M-28.2

۱رستاخیز انکار مرگ است، ادعای حیات است.۲بنابراین تمام تفکرات جهان کاملاً معکوس شده است.۳زندگی اکنون به عنوان رستگاری شناخته می شود و درد و بدبختی از هر نوعی که باشد به عنوان جهنم تلقی می شود.۴عشق دیگر ترسی نیست، اما با خوشحالی از آن استقبال می شود.۵بت ها ناپدید شده اند و یاد خدا بدون هیچ مانعی در سراسر جهان می درخشد.۶صورت مسیح در هر موجود زنده ای دیده می شود و جز نور بخشش، هیچ چیز در تاریکی نگه داری نمی شود.۷هنوز هیچ غمی بر روی زمین نیست.۸شادی بهشت بر آن وارد شده است.

ک_۲۸_۳

M-28.3

۱در اینجا برنامه درسی به پایان می رسد.۲از اینجا به بعد، هیچ جهتی لازم نیست.۳چشم انداز به طور کامل تصحیح شده و همه اشتباهات رفع شده است.۴حمله بی معنی است و صلح فرا رسیده است.۵هدف برنامه درسی محقق شده است.۶افکار به بهشت و دور شدن از جهنم.۷همه آرزوها ارضا می شوند، برای چه چیزی بی پاسخ یا ناقص می ماند؟۸آخرین توهم در سراسر جهان پخش می شود، همه چیز را می بخشد و همه حمله را جایگزین می کند.۹کل واژگونی انجام شده است.۱۰هیچ چیز در تضاد با کلام خدا باقی نمانده است.۱۱هیچ مخالفتی با حقیقت وجود ندارد.۱۲و اکنون حقیقت می تواند سرانجام برسد.۱۳چقدر سریع خواهد آمد که از آن خواسته می شود وارد چنین دنیایی شود و آن را در بر گیرد!

ک_۲۸_۴

M-28.4

۱همه دل‌های زنده با هیجانی از انتظار عمیق آرام هستند، زیرا زمان چیزهای ابدی اکنون نزدیک است.۲مرگ وجود ندارد.۳پسر خدا آزاد است.۴و در آزادی او پایان ترس است.۵اکنون هیچ مکان پنهانی بر روی زمین برای پناه دادن به توهمات بیمار، رویاهای ترس و درک نادرست از جهان باقی نمانده است.۶همه چیز در نور دیده می شود و در نور هدف آنها دگرگون و درک می شود.۷و ما فرزندان خدا از خاک برمی خیزیم و به بی گناهی کامل خود می نگریم.۸آواز بهشت در سراسر جهان به صدا در می آید، همانطور که بلند می شود و به حقیقت می رسد.

ک_۲۸_۵

M-28.5

۱اکنون هیچ تفاوتی وجود ندارد.۲تفاوت ها ناپدید شده اند و عشق به خود می نگرد.۳چه دید دیگری لازم است؟۴چه چیزی باقی می ماند که آن چشم انداز می تواند انجام دهد؟۵ما چهره مسیح، بی گناهی او، عشق او را در پشت همه اشکال، فراتر از همه اهداف دیده ایم.۶ما مقدس هستیم زیرا حضرتش ما را واقعاً آزاد کرده است!۷و ما حضرتش را مانند خود می پذیریم. همانطور که هست۸همانطور که خدا ما را آفرید، ما همیشه و همیشه خواهیم بود و آرزو نمی کنیم جز اراده او از آن ما باشد.۹توهم اراده دیگری از بین می رود، زیرا وحدت هدف پیدا شده است.

ک_۲۸_۶

M-28.6

۱این چیزها در انتظار همه ما هستند، اما ما هنوز آماده نیستیم که با شادی از آنها استقبال کنیم.۲تا زمانی که هر ذهنی تسخیر رویاهای شیطانی باشد، فکر جهنم واقعی است.۳هدف معلمان خدا این است که ذهن کسانی که در خواب هستند را بیدار کنند و در آنجا رؤیای صورت مسیح را ببینند تا جای آنچه را که در خواب می بینند بگیرند.۴فکر قتل با برکت جایگزین می شود.۵قضاوت توسط کسی که کارکرد او قضاوت است تعیین می شود و به او داده می شود.۶و در داوری نهایی او حقیقت در مورد پسر مقدس خدا بازیابی می شود.۷او نجات یافته است، زیرا کلام خدا را شنیده و معنای آن را درک کرده است.۸او آزاد است زیرا به صدای خدا اجازه داد تا حقیقت را اعلام کند.۹و تمام آنچه او قبلاً به دنبال مصلوب کردن او بود، با او در کنار او زنده می‌شوند، زیرا او با آنها برای ملاقات با خدای خود آماده می‌شود.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.