ک_۶_۱

M-6.1

۱شفا همیشه قطعی است.۲غیرممکن است که اجازه دهیم توهمات به حقیقت برسند و توهمات را حفظ کنیم.۳حقیقت نشان می دهد که توهمات ارزشی ندارند.۴معلم خدا تصحیح خطاهای خود را در ذهن صابران دیده است و آن را همان گونه که هست تشخیص می دهد.۵پس از آنکه کفاره را برای خود پذیرفت، برای بیمار نیز پذیرفته است.۶با این حال، اگر بیمار از بیماری به عنوان راهی برای زندگی استفاده کند، با این باور که شفا راه مرگ است، چه؟۷هنگامی که چنین باشد، یک بهبود ناگهانی ممکن است باعث افسردگی شدید و احساس از دست دادن آنقدر عمیق شود که بیمار حتی ممکن است سعی کند خود را از بین ببرد.۸او که چیزی برای زندگی ندارد، ممکن است درخواست مرگ کند.۹شفا باید منتظر بماند، برای محافظت از او.

ک_۶_۲

M-6.2

۱زمانی که شفا به عنوان تهدید تلقی شود، همیشه کنار خواهد ماند.۲به محض استقبال از آن وجود دارد.۳در جایی که شفا داده شده است، دریافت خواهد شد.۴و زمان قبل از عطایای خداوند چقدر است؟۵ما بارها در متن به انبار گنجینه‌هایی اشاره کرده‌ایم که به طور مساوی برای بخشنده و گیرنده هدایای خدا ذخیره شده است.۶هیچ یک از آنها گم نمی شود، زیرا آنها می توانند افزایش یابند.۷هیچ معلمی از خدا نباید ناامید شود اگر شفای ارائه کرده باشد و به نظر برسد که دریافت نشده است.۸قضاوت در مورد اینکه چه زمانی هدیه او باید پذیرفته شود به عهده او نیست.۹یقین داشته باشد که دریافت شده است و اطمینان داشته باشید که زمانی پذیرفته می شود که به عنوان یک نعمت شناخته شود نه لعن.

ک_۶_۳

M-6.3

۱این وظیفه آموزگاران خداوند نیست که نتیجه هدیه‌های خود را ارزیابی کنند.۲وظیفه آن‌ها صرفا این است که آن‌ها را بدهند.۳هنگامی که آنها این کار را انجام دادند، نتیجه را نیز دادند، زیرا این بخشی از هدیه است.۴هیچ کس نمی تواند ببخشد اگر نگران نتیجه دادن باشد.۵این یک محدودیت در خود بخشش است و نه هدیه دهنده و نه گیرنده آن هدیه را ندارند.۶اعتماد بخش مهمی از بخشش است. در واقع، این بخشی است که اشتراک را ممکن می کند، بخشی که تضمین می کند که دهنده ضرر نخواهد کرد، بلکه فقط به دست خواهد آورد.۷چه کسی هدیه ای می دهد و سپس با آن می ماند تا مطمئن شود که هدیه دهنده آن را مناسب می داند؟۸چنین نیست، بلکه حبس کردن است.

ک_۶_۴

M-6.4

۱این کنار گذاشتن هر گونه نگرانی در مورد هدیه است که آن را واقعاً هدیه می کند.۲و این اعتماد است که بخشش واقعی را ممکن می سازد.۳شفا تغییر ذهنی است که روح القدس در ذهن بیمار برای او جستجو می کند.۴و این روح القدس در ذهن بخشنده است که به او هدیه می دهد.۵چگونه می توان آن را از دست داد؟۶چگونه می تواند بی تاثیر باشد؟۷چگونه می توان آن را هدر داد؟۸گنج خانه خدا هرگز نمی تواند خالی باشد.۹و اگر یک هدیه از دست رفته باشد، پر نمی شود.۱۰با این حال کامل بودن آن توسط خداوند تضمین شده است.۱۱پس معلم خدا چه نگرانی می تواند در مورد عطایای او داشته باشد؟۱۲از طرف خدا به خدا داده شده، چه کسی در این مبادله مقدس می تواند کمتر از همه چیز دریافت کند؟
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.