ک_مق_۱

M-in-1

۱نقش آموزش و یادگیری در تفکر دنیا در واقع وارونه شده است.۲وارونگی نشانه ویژه‌ای است.۳به نظر می‌رسد که آموزگار و یادگیرنده از هم جدا هستند، آموزگار چیزی را به یادگیرنده می‌دهد به جای اینکه به خودش بدهد.۴علاوه بر این، عمل آموزش به عنوان یک فعالیت خاص در نظر گرفته می‌شود، که در آن فرد فقط نسبت کمی از زمان خود را صرف می‌کند.۵از سوی دیگر، این دوره، تأکید می‌کند که آموزش دادن، یادگیری است، به طوری که آموزگار و یادگیرنده یکسان هستند.۶همچنین تأکید می‌کند که آموزش یک فرآیند مداوم است؛ هر لحظه از روز ادامه دارد، و همچنان در افکار هنگام خواب ادامه می‌یابد.

ک_مق_۲

M-in-2

۱آموزش دادن نشان دادن است.۲فقط دو سیستم فکری وجود دارد، و شما نشان می‌دهید که همیشه معتقدید یکی یا دیگری درست است.۳از عملکرد شما دیگران یاد می‌گیرند و شما هم همینطور.۴سؤال این نیست که آیا شما تدریس خواهید کرد، زیرا در آن چاره ای وجود ندارد.۵ممکن است گفته شود که هدف از این دوره به شما وسیله ای برای انتخاب آنچه می خواهید تدریس کنید بر اساس آنچه می خواهید بیاموزید، ارائه دهد.۶شما نمی توانید به دیگری بدهید، بلکه فقط به خودتان، و این را از طریق آموزش یاد می گیرید.۷تعلیم فقط فراخوانی برای شاهدان است تا آنچه را باور دارید تصدیق کنند.۸این یک روش تبدیل است.۹این کار تنها با کلمات انجام نمی شود.۱۰هر موقعیتی باید برای تو فرصتی باشد تا به دیگران بیاموزی که چه هستی، و آ‌ن‌ها برای تو چه هستند.۱۱نه بیشتر از آن، بلکه هرگز کمتر.

ک_مق_۳

M-in-3

۱بنابراین برنامه درسی که تنظیم می‌کنید منحصراً بر اساس آنچه فکر می‌کنید هستید، و معتقدید رابطه دیگران با شما چیست تعیین می‌شود.۲در موقعیت تدریس رسمی، این سؤالات ممکن است کاملاً با آنچه شما فکر می کنید در حال تدریس هستید بی ارتباط باشند.۳با این حال، غیرممکن است که از محتوای هر موقعیتی به نمایندگی از آنچه واقعاً آموزش می دهید، استفاده نکنید، و بنابراین واقعاً یاد می گیرید.۴در این مورد محتوای شفاهی تدریس شما کاملاً بی ربط است.۵ممکن است با آن همخوانی داشته باشد، یا ممکن است نباشد.۶این آموزش زیربنای آنچه شما می گویید است که به شما می آموزد.۷آموزش دادن اما آنچه را که در مورد خودتان باور دارید را تقویت می کند.۸هدف اساسی آن کاهش شک و تردید به خود است.۹این بدان معنا نیست که خودی که می‌خواهید از آن محافظت کنید واقعی است.۱۰اما به این معنی است که خودی که شما فکر می کنید واقعی است همان چیزی است که شما آموزش می دهید.

ک_مق_۴

M-in-4

۱این اجتناب ناپذیر است.۲هیچ راه گریزی از آن نیست.۳چگونه می تواند غیر از این باشد؟۴هرکسی که برنامه درسی جهان را دنبال می‌کند، و همه در اینجا آن را تا زمانی که نظرش عوض شود، دنبال می‌کنند، صرفاً برای متقاعد کردن خود به اینکه او چیزی است که نیست، یاد می‌دهد.۵هدف دنیا همین است.۶پس برنامه درسی آن چه چیز دیگری خواهد بود؟۷خداوند معلمان خود را به این وضعیت ناامیدکننده و بسته یادگیری که چیزی جز ناامیدی و مرگ نمی آموزد.۸و همانطور که آنها درس های شادی و امید را به او می آموزند، سرانجام یادگیری آنها کامل می شود.

ک_مق_۵

M-in-5

۱به جز معلمان خدا، امید چندانی به نجات نخواهد بود، زیرا دنیای گناه برای همیشه واقعی به نظر می رسد.۲خودفریبی ها باید فریب دهند، زیرا باید فریبکاری را آموزش دهند.۳و جهنم دیگر چیست؟۴این کتاب راهنمای معلمان خداست.۵آنها کامل نیستند، وگرنه اینجا نبودند.۶با این حال، مأموریت آنها این است که در اینجا کامل شوند، و بنابراین آنها کمال را بارها و بارها، به طرق مختلف، تا زمانی که آن را یاد نگرفته اند، آموزش می دهند.۷و سپس دیگر دیده نمی شوند، اگرچه افکارشان برای همیشه منبع قدرت و حقیقت باقی می ماند.۸آنها چه کسانی هستند؟۹چگونه انتخاب می شوند؟۱۰چه کار می کنند؟۱۱چگونه می توانند نجات خود و نجات جهان را انجام دهند؟۱۲این راهنما سعی دارد به این سوالات پاسخ دهد.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.