ر_مق_۱

P-in.1

۱روان‌درمانی تنها شکل درمانی است که وجود دارد.۲از آنجا که تنها ذهن می‌تواند بیمار باشد، تنها ذهن می‌تواند شفا یابد.۳تنها ذهن نیازمند شفا است.۴به نظر نمی‌رسد که چنین باشد، زیرا تجلیات این دنیا براستی واقعی به نظر می‌رسند.۵روان‌درمانی ضروری است تا یک فرد بتواند آغاز به زیر سوال بردن واقعیت خود کند.۶گاهی اوقات او می‌تواند بدون کمک رسمی شروع به گشودن ذهن خود کند، اما حتی در این صورت نیز این همواره قدری تغییر در ادراک او از روابط میان‌فردی است که او را قادر به انجام این کار می‌کند.۷گاهی اوقات او نیاز به یک رابطه ساختارمندتر، و گسترده‌تر با یک درمانگر «رسمی» دارد.۸در هر صورت، کار یکسان است؛ بیمار باید یاری شود تا ذهن خود را در مورد «واقعیت» اوهام تغییر دهد.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.