د_مق_۱

W-in.1

۱بنیانی نظری مانند آنچه که این متن [متنِ دوره‌ای در معجزات] ایجاد می‌کند، به عنوان چهارچوبی برای معنا دادن به تمرین‌های این درسنامه ضروری است.۲اما انجام تمرین‌ها است که هدف این دوره را ممکن می‌سازد.۳یک ذهن نیازموده هیچ کاری را نمی‌تواند به انجام رساند.۴قصد این درسنامه این است که ذهن تو را تمرین دهد تا در طول خطوطی که متن دوره می‌سازد، حرکت کند.

د_مق_۲

W-in.2

۱تمرین‌ها بسیار ساده هستند.۲زمان بسیار زیادی نمی‌طلبند، و فرقی نمی‌کند که کجا اجرا شوند.۳هیچ آمادگی نمی‌خواهند.۴دوره‌ی آموزش یک سال است.۵تمرین‌ها از ۱ تا ۳۶۵ شماره گذاری شده‌اند.۶در هر روز انجام بیش از یک دوره از تمرین‌ها را به خود تحمیل نکن.

د_مق_۳

W-in.3

۱این درسنامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است، بخش نخست با خنثی کردن شیوهٔ فعلی دیدن تو سروکار دارد، و بخش دوم ‌با کسب ادراک درست.۲به استثنای دوره‌های مرور، تمرین‌های هر روز پیرامون یک ایده‌ی محوری طراحی شده‌اند که ابتدای هر درس بیان می‌شود.۳سپس به تشریح روندهای خاص تمرین با ایده‌ی روز می‌پردازیم.

د_مق_۴

W-in.4

۱قصد این درسنامه، تمرین دادن ذهن تو برای ادراک متفاوتی از همه کس و همه چیز در این دنیا به شیوه‌ای سیستماتیک است.۲تمرینات برای کمک به تو در راستای تعمیم دروس طراحی شده‌اند، تا بتوانی درک کنی که هر یک از دروس به تساوی برای همه کس و همه چیز که می‌بینی کاربرد دارد.

د_مق_۵

W-in.5

۱انتقال آموخته‌ها در ادراک درست از قواعد انتقال آموخته‌ها در آموزش‌های این دنیا پیروی نمی‌کند.۲اگر به ادراک درست در ارتباط با هر فرد، شرایط یا رویداد دست بیابید، انتقال کامل به همه کس و همه چیز قطعی است.۳از سوی دیگر، حتی یک استثنا که بیرون از ادراک درست نگه داشته شود، نتیجه‌گیری از آن را در همه جا ناممکن می‌سازد.

د_مق_۶

W-in.6

۱پس تنها قواعد عمومی که باید همواره ملاحظه شوند عبارتند از: نخست، این که تمرینات به صورت کاملاً ویژه انجام شوند، همانگونه که ذکر خواهد شد.۲این به تو کمک خواهد کرد که ایده‌های مربوط را به هر شرایطی که در آن هستی تعمیم دهی، و به همه‌ی افراد و همه‌ی چیزهایی که در آن هستند.۳سپس، مطمئن شو خودت تصمیم نمی‌گیری که برخی افراد، شرایط یا چیزها وجود دارند که ایده‌ها در مورد آنها کاربرد ندارد.۴این موضوع در تسری آموزش اختلال ایجاد می‌کند.۵ماهیت دقیق ادراک درست این است که هیچ حدودی ندارد.۶این با شیوه‌ی کنونی دیدن تو متضاد است.

د_مق_۷

W-in.7

۱هدف کلی این تمرین‌ها، افزایش توانایی تو برای گسترش ایده‌هایی است که تمرین می‌کنی، تا همه چیز را در بر گیرند.۲این مستلزم هیچ تلاشی از سوی تو نیست.۳تمرین‌ها خودشان شرایط لازم را برای اینگونه تسری برآورده می‌کنند.

د_مق_۸

W-in.8

۱تو باور کردن برخی از ایده‌هایی را که این درسنامه معرفی می‌کند دشوار خواهی یافت، و برخی دیگر ممکن است بسیار تکان دهنده به نظر برسند.۲این اهمیتی ندارد.۳صرفاً از تو خواسته می‌شود تا با ایده‌ها آنگونه که هدایت می‌شوی، تمرین کنی.۴از تو اصلاً خواسته نمی‌شود که آن‌ها را قضاوت کنی.۵فقط از تو خواسته می‌شود که آن‌ها را استفاده کنی.۶استفاده از این ایده‌ها است که به آن‌ها برای تو معنا می‌دهد، و به تو نشان خواهد داد که آن‌ها درست هستند.

د_مق_۹

W-in.9

۱فقط این را به یاد داشته باش: نیازی نیست که این ایده‌ها را باور کنی، نیازی نیست که آن‌ها را بپذیری، و حتی نیازی نیست که از آن‌ها استقبال کنی.۲ممکن است در مقابل برخی از آن‌ها فعالانه مقاومت کنی.۳این‌ها هیچ‌کدام اهمیتی نخواهند داشت، یا از تأثیر آن‌ها نخواهند کاست.۴اما به خودت اجازه نده در تمرین با ایده‌هایی که این درسنامه حاوی آن‌ها است، استثنا قایل شوی، و واکنش‌های تو به این ایده‌ها هرچه باشد، از آن‌ها استفاده کن.۵به هیچ چیزی بیش از این نیاز نداری.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.