دیوید هافمایستر

پاس کردن دوره

۲۴ دی ۱۴۰۲
دیوید هافمایستر

معجزه ذهن

۱۹ آبان ۱۴۰۲
دیوید هافمایستر

تنها یک ذهن وجود دارد

۱۳ آبان ۱۴۰۲
دیوید هافمایستر
پس اینگونه فکر کنید، اگر واقعاً تنها یک ذهن وجود دارد، هر زمان که به کسی فکر می‌کنیم، به خودمان فکر می‌کنیم، هر چه که باشد.هر چه که من دربارهٔ هیتلر فکر می‌کنم، دربارهٔ خودم فکر می‌کنم، هر چیزی که دربارهٔ اسامه بن لادن فکر می‌کنم، درباره خودم هم همان فکر را می‌کنم، به هر کسی که فکر می‌کنم، به خودم فکر می‌کنم.
و به همین دلیل است که عیسی گفت، «قضاوت نکنید، مبادا که قضاوت شوید» زیرا او می‌دانست که تنها یک ذهن وجود دارد.واقعا فقط یکی از ما هستاما این افکارند که باید اصلاحشان کنیم.این تطهیر قلب ماست.تطهیر ذهن ماست، جایی است که واقعیت مسیحای یگانه وارد می‌شود.
و ذهن با کلمات اصلاح نمی‌شود.ما دوست داریم فکر کنیم که کلمات مهم هستند و هر چه بیشتر وارد درسنامه دوره‌ای در معجزات می‌شویم، او به ما می‌گوید که ما فقط از کلمات برای آغاز کردن امروز استفاده می‌کنیم و به ما می‌گوید که باید به اتاق‌های درونی نیایش خود برویم تا تطهیر را داشته باشیم که ما را به تجربه واقعی از عشق خداوند می‌رساند.

دوره‌ای در معجزات چیست؟

۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دیوید هافمایستر

به دنبال تغییر آنچه تغییر می‌کند نباش

۲۱ اسفند ۱۴۰۰
دیوید هافمایستر
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.