ک_۱۱_۱

M-11.1

۱این سوالی است که همه باید بپرسند.۲مطمئناً صلح در اینجا غیرممکن به نظر می رسد.۳با این حال، کلام خدا چیزهای دیگری را که غیرممکن به نظر می رسند، و نیز این را وعده می دهد.۴کلام او وعده صلح داده است.۵همچنین وعده داده است که مرگ وجود ندارد، باید رستاخیز اتفاق بیفتد و تولد دوباره میراث انسان است.۶جهانی که شما می بینید نمی تواند جهانی باشد که خدا دوست دارد، و با این حال کلام او به ما اطمینان می دهد که او جهان را دوست دارد.۷کلام خدا وعده داده است که صلح در اینجا امکان پذیر است و آنچه او وعده می دهد به سختی می تواند غیرممکن باشد.۸اما این درست است که اگر قرار است وعده های او پذیرفته شود، باید به جهان به گونه ای دیگر نگریست.۹جهان چیست، فقط یک واقعیت است.۱۰شما نمی توانید انتخاب کنید که چه چیزی باید باشد.۱۱اما شما می توانید انتخاب کنید که چگونه آن را ببینید.۱۲در واقع، شما باید این را انتخاب کنید.

ک_۱۱_۲

M-11.2

۱باز هم به مسئله قضاوت می رسیم.۲این بار از خود بپرسید که آیا قضاوت شما یا کلام خدا به احتمال زیاد درست است.۳زیرا آنها چیزهای متفاوتی در مورد جهان می گویند و چیزهایی آنقدر متضاد هستند که تلاش برای آشتی دادن آنها بیهوده است.۴خداوند نجات جهان را ارائه می دهد. قضاوت شما آن را محکوم می کند.۵خدا می گوید مرگ وجود ندارد. قضاوت شما مرگ را پایان اجتناب ناپذیر زندگی می داند.۶کلام خدا به شما اطمینان می دهد که او جهان را دوست دارد. قضاوت شما می گوید دوست داشتنی نیست.۷حق با کیست؟۸برای یکی از شما اشتباه است.۹باید اینطور باشد.

ک_۱۱_۳

M-11.3

۱متن توضیح می دهد که روح القدس پاسخ همه مشکلاتی است که شما ایجاد کرده اید.۲این مشکلات واقعی نیستند، اما برای کسانی که به آنها اعتقاد دارند بی معنی است.۳و هرکس به آنچه ساخته است ایمان دارد، زیرا با ایمان او به آن ساخته شده است.۴در این وضعیت عجیب و متناقض، - وضعیتی بی معنا و بی معنا، که هیچ راهی برای خروج از آن ممکن به نظر نمی رسد، - خداوند قضاوت خود را فرستاده است تا به قضاوت شما پاسخ دهد.۵به آرامی قضاوت او جایگزین قضاوت شما می شود.۶و از طریق این جایگزینی غیر قابل درک قابل درک می شود.۷صلح در این دنیا چگونه ممکن است؟۸در قضاوت شما ممکن نیست و هرگز ممکن نیست.۹اما در قضاوت خدا آنچه در اینجا منعکس می شود فقط صلح است.

ک_۱۱_۴

M-11.4

۱صلح برای کسانی که به جنگ نگاه می کنند غیرممکن است.۲صلح برای کسانی که صلح را پیشنهاد می کنند اجتناب ناپذیر است.۳پس چقدر راحت از قضاوت شما در مورد دنیا فرار می شود!۴این دنیا نیست که صلح را غیرممکن جلوه می دهد.۵این دنیایی است که می بینید غیرممکن است.۶با این حال، داوری خدا در مورد این دنیای تحریف شده آن را نجات داده و آن را برای استقبال از صلح مناسب ساخته است.۷و آرامش در پاسخ شادی بر آن نازل می شود.۸اکنون صلح متعلق به اینجاست، زیرا یک فکر خدا وارد شده است.۹چه چیز دیگری جز یک فکر از خدا، جهنم را صرفاً با بودن آن چیزی که هست به بهشت تبدیل می کند؟۱۰زمین در برابر حضور کریمانه‌اش خم می‌شود و در جواب خم می‌شود تا دوباره آن را بلند کند.۱۱حالا سوال فرق می کند.۱۲دیگر این نیست که "آیا صلح در این جهان ممکن است؟" اما در عوض، "آیا غیرممکن نیست که صلح در اینجا وجود نداشته باشد؟"
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.