ک_۱۲_۱

M-12.1

۱پاسخ به این سوال یک است.۲یک معلم کاملاً کامل که یادگیریش کامل باشد، کافی است.۳این یکی، تقدیس شده و رستگار شده، به خودی تبدیل می شود که پسر خداست.۴او که همیشه کاملاً روح بود، اکنون دیگر خود را به عنوان یک بدن یا حتی در یک بدن نمی بیند.۵بنابراین او نامحدود است.۶و از آنجایی که بی حد و حصر است، افکار او برای همیشه و همیشه با خدا پیوند می خورد.۷برداشت او از خودش بر اساس قضاوت خداست، نه قضاوت او.۸بنابراین او در اراده خدا شریک است و افکار او را به ذهن های فریب خورده می رساند.۹او برای همیشه یکی است، زیرا او همانگونه است که خدا او را آفریده است.۱۰او مسیح را پذیرفته است و نجات یافته است.

ک_۱۲_۲

M-12.2

۱بنابراین پسر انسان پسر خدا می شود.۲این واقعاً یک تغییر نیست. این یک تغییر ذهن است.۳هیچ چیز بیرونی تغییر نمی کند، اما همه چیز درونی اکنون فقط عشق خدا را منعکس می کند.۴دیگر نمی توان از خدا ترسید، زیرا ذهن هیچ دلیلی برای مجازات نمی بیند.۵به نظر می رسد که معلمان خدا بسیارند، زیرا این چیزی است که جهان نیاز دارد.۶با این حال، با پیوستن به یک هدف و هدف مشترک با خدا، چگونه می توانند از یکدیگر جدا باشند؟۷چه اهمیتی دارد که آنها به اشکال مختلف ظاهر شوند؟۸ذهنشان یکی است. پیوستن آنها به پایان رسیده است.۹و خدا از طریق آنها اکنون به عنوان یکی عمل می کند، زیرا آنها همین هستند.

ک_۱۲_۳

M-12.3

۱چرا توهم خیلی ها لازم است؟۲فقط به این دلیل که واقعیت برای فریب خوردگان قابل درک نیست.۳فقط تعداد بسیار کمی می توانند اصلاً صدای خدا را بشنوند، و حتی آنها نمی توانند پیام های او را مستقیماً از طریق روحی که به آنها داده است، منتقل کنند.۴آنها به رسانه ای نیاز دارند که از طریق آن ارتباط برای کسانی که نمی دانند روح هستند امکان پذیر شود.۵جسمی که می توانند ببینند.۶صدایی که آن ها می فهمند و به آن گوش می دهند، بدون ترس از اینکه حقیقت در آنها مواجه شود.۷فراموش نکنید که حقیقت تنها در جایی می‌آید که بدون ترس از آن استقبال شود.۸بنابراین، معلمان خدا به بدن نیاز دارند، زیرا وحدت آنها را نمی توان مستقیماً تشخیص داد.

ک_۱۲_۴

M-12.4

۱با این حال، آنچه معلمان خدا را می‌سازد، شناخت آنها از هدف مناسب بدن است.۲همانطور که در حرفه خود پیشرفت می کنند، بیشتر و بیشتر مطمئن می شوند که عملکرد بدن جز این است که اجازه می دهند صدای خدا از طریق آن به گوش انسان صحبت کند.۳و این گوش‌ها پیام‌هایی را به ذهن شنونده منتقل می‌کنند که از این دنیا نیستند و ذهن به دلیل منبع آنها می‌فهمد.۴از این درک، در این معلم جدید خدا، شناخت هدف بدن واقعاً چیست. تنها استفاده از آن واقعا وجود دارد.۵همین درس کافی است تا اندیشه وحدت وارد شود و آنچه یکی است یکی شناخته شود.۶معلمان خدا ظاهراً در توهم جدایی شریک هستند، اما به دلیل آنچه از بدن استفاده می کنند، علیرغم ظاهر به توهم اعتقاد ندارند.

ک_۱۲_۵

M-12.5

۱درس محوری همیشه این است; که آنچه از بدن برای آن استفاده می کنید برای شما تبدیل می شود.۲از آن برای گناه استفاده کنید یا برای حمله که همان گناه است و آن را گناه می بینید.۳چون معصیت دارد ضعیف است و ضعیف است عذاب می کشد و می میرد.۴از آن برای رساندن کلام خدا به کسانی که آن را ندارند استفاده کنید و بدن مقدس می شود.۵چون مقدس است نه می تواند بیمار باشد و نه می تواند بمیرد.۶زمانی که سودمندی آن انجام شد توسط آن گذاشته می شود و بس.۷ذهن این تصمیم را می گیرد، زیرا تمام تصمیماتی را می گیرد که مسئول وضعیت بدن هستند.۸اما معلم خدا به تنهایی این تصمیم را نمی گیرد.۹انجام این کار به معنای دادن هدفی دیگر به بدن از آنچه که آن را مقدس نگه می دارد، خواهد بود.۱۰صدای خدا هنگامی که نقش خود را انجام داد به او می گوید، همانطور که به او می گوید وظیفه او چیست.۱۱او نه در رفتن و نه در ماندن رنج نمی برد.۱۲اکنون بیماری برای او غیرممکن است.

ک_۱۲_۶

M-12.6

۱یگانگی و بیماری نمی‌توانند با هم وجود داشته باشند.۲آموزگاران خداوند انتخاب می‌کنند که مدتی به رؤیاها نگاه کنند.۳این یک انتخاب خودآگاهانه است.۴زیرا آنها آموخته‌اند که همه انتخاب‌ها خودآگاهانه انجام می‌شوند، با آگاهی کامل از عواقبشان.۵رؤیا چیز دیگری می‌گوید، اما چه کسی می‌تواند به رؤیاها ایمان بیاورد وقتی که تشخیص داده شود آن‌ها برای چه هستند؟۶آگاهی از رؤیا دیدن کارکرد واقعی آموزگاران خداوند است.۷آن‌ها شمایل‌های رؤیا را تماشا می‌کنند که می‌آیند و می‌روند، جابجا می‌شوند و تغییر می‌کنند، رنج می‌برند و می‌میرند.۸با این حال آن‌ها فریب آنچه می‌بینند را نمی‌خورند.۹آن‌ها تشخیص می‌دهند که مشاهدهٔ یک شمایل رؤیا به عنوان بیمار و جدا واقعی‌تر از این نیست که آن را سالم و زیبا بدانند.۱۰تنها وحدت چیزی مربوط به رؤیاها نیست.۱۱آموزگاران خداوند می‌پذیرند که فراتر از رؤیا این است، فراتر از هر چیزی که ظاهراً و در عین حال مطمئناً رؤیای آن‌ها است.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.