ک_۱۹_۱

M-19.1

۱عدالت اصلاح الهی برای ظلم است.۲بی عدالتی مبنای همه قضاوت های دنیاست.۳عدل تعابیری را که ظلم و ستم برمی‌انگیزد تصحیح می‌کند و آنها را لغو می‌کند.۴در بهشت نه عدالت وجود دارد و نه ظلم، زیرا خطا محال است و اصلاح بی معنا.۵اما در این دنیا، بخشش به عدالت بستگی دارد، زیرا هر حمله ای فقط می تواند ناعادلانه باشد.۶عدالت حکم روح القدس بر جهان است.۷مگر در قضاوت او عدالت محال است، زیرا هیچ کس در جهان قادر به تفسیر عادلانه نیست و همه ظلم ها را کنار می گذارد.۸اگر پسر خدا منصفانه قضاوت می شد، دیگر نیازی به نجات نبود.۹فکر جدایی برای همیشه غیر قابل تصور بود.

ک_۱۹_۲

M-19.2

۱عدالت نیز مانند نقطه مقابل آن یک تعبیر است.۲با این حال، این تنها تفسیری است که به حقیقت منجر می شود.۳این امر ممکن می شود، زیرا در حالی که به خودی خود صادق نیست، عدالت شامل هیچ چیز مخالف حقیقت نمی شود.۴هیچ تعارضی ذاتی بین عدالت و حقیقت وجود ندارد. یکی اولین قدم کوچک در جهت دیگری است.۵با پیش رفتن مسیر کاملاً متفاوت می شود.۶همچنین نمی‌توان از همان ابتدا تمام شکوه، عظمت صحنه و مناظر افتتاحیه عظیمی را که برای ملاقات با یکی از آنها در ادامه سفر بالا می‌رود، پیش‌بینی کرد.۷با این حال، حتی اینها، که با پیشروی، شکوه و جلالشان به ارتفاعات وصف ناپذیری می رسد، در واقع از آن همه انتظاری که وقتی مسیر متوقف می شود و زمان با آن به پایان می رسد، کوتاهی می کنند.۸اما از جایی باید شروع کرد.۹عدالت آغاز است.

ک_۱۹_۳

M-19.3

۱همه مفاهیم برادرانت و خودت؛ همه ترس ها از دولت های آینده و همه نگرانی ها در مورد گذشته، از بی عدالتی سرچشمه می گیرند.۲این عدسی است که در مقابل چشمان بدن قرار می گیرد، ادراک را مخدوش می کند و شاهد دنیای تحریف شده را به ذهنی که عدسی را ساخته و بسیار عزیز می داند، باز می گرداند.۳هر مفهومی از جهان به طور انتخابی و دلخواه درست به این شکل ساخته می شود.۴"گناهان" با گزینش دقیقی درک و توجیه می شوند که در آن تمام فکر کلیت باید از بین برود.۵بخشش در چنین طرحی جایی ندارد، نه برای یک "گناه" بلکه برای همیشه صادق است.

ک_۱۹_۴

M-19.4

۱نجات عدل خداست.۲این تمامیت قطعاتی را که به عنوان جدا شده و جدا شده درک می کنید به آگاهی شما باز می گرداند.۳و این است که بر ترس از مرگ غلبه می کند.۴زیرا قطعات جداگانه باید پوسیده شوند و بمیرند، اما تمامیت فناناپذیر است.۵برای همیشه و برای همیشه مانند خالق خود باقی می ماند و با او یکی است.۶قضاوت خدا عدل اوست.۷در مورد این، - داوری که کاملاً فاقد محکومیت است. ارزیابی کاملاً مبتنی بر عشق، - شما بی عدالتی خود را پیش بینی کرده اید، و به خدا لنز ادراک منحرف شده ای را که از طریق آن نگاه می کنید، می دهید.۸حالا مال اوست نه تو.۹شما از او می ترسید و از خود بیزار و دشمن نمی بینید.

ک_۱۹_۵

M-19.5

۱برای عدالت خدا دعا کنید و رحمت او را با جنون خودتان اشتباه نگیرید.۲ادراک می تواند هر تصویری را که ذهن مایل به دیدن آن است بسازد.۳این را به خاطر بسپار.۴در اینجا یا بهشت است یا جهنم، همانطور که شما انتخاب می کنید.۵عدالت خدا فقط به این دلیل که کاملاً بی طرف است به بهشت اشاره می کند.۶تمام شواهدی را که پیش روی خود آورده می‌پذیرد، چیزی را حذف نمی‌کند و هیچ چیز را جدا و جدا از بقیه ارزیابی نمی‌کند.۷از این نقطه نظر قضاوت می کند و این به تنهایی.۸در اینجا هر حمله و محکومیت بی معنی و غیرقابل دفاع می شود.۹ادراک استراحت می کند، ذهن ساکن است و نور دوباره باز می گردد.۱۰اکنون بینایی بازسازی شده است.۱۱آنچه گم شده بود اکنون پیدا شده است.۱۲آرامش خدا بر همه جهان نازل می شود و ما می توانیم ببینیم.۱۳و ما می توانیم ببینیم!
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.