ک_۲۰_۱

M-20.1

۱گفته اند که نوعی آرامش است که از این دنیا نیست.۲چگونه تشخیص داده می شود؟۳چگونه پیدا می شود؟۴و با پیدا شدن، چگونه می توان آن را حفظ کرد؟۵اجازه دهید هر یک از این سوالات را جداگانه در نظر بگیریم، زیرا هر کدام نشان دهنده گامی متفاوت در مسیر است.

ک_۲۰_۲

M-20.2

۱اول اینکه چگونه می توان آرامش خدا را شناخت؟۲آرامش خدا در ابتدا تنها با یک چیز شناخته می شود: از هر نظر کاملاً بر خلاف تمام تجربیات قبلی است.۳هیچ چیز قبلی را به یاد نمی آورد.۴هیچ تداعی گذشته را به همراه ندارد.۵این یک چیز کاملا جدید است.۶بله، یک تضاد بین این چیز و همه گذشته وجود دارد.۷اما به طرز عجیبی، این تضاد تفاوت های واقعی نیست.۸گذشته به سادگی از بین می رود و در جای خود سکوتی ابدی است.۹فقط همین.۱۰تقابلی که برای اولین بار درک شد، فقط از بین رفته است.۱۱ساکت رسیده تا همه چیز را بپوشاند.

ک_۲۰_۳

M-20.3

۱این سکوت چگونه پیدا می شود؟۲هیچ کس نمی تواند آن را پیدا کند، اما به دنبال شرایط آن باشد.۳آرامش خدا هرگز نمی تواند در جایی که خشم است به دست بیاید، زیرا خشم باید وجود صلح را انکار کند.۴کسی که خشم را به هر نحو یا شرایطی موجه می‌بیند، اعلام می‌کند که صلح بی‌معنی است و باید باور داشته باشد که وجود ندارد.۵در این شرایط آرامش یافت نمی شود.۶پس بخشش شرط لازم برای رسیدن به آرامش الهی است.۷بیشتر از این، با بخشش باید صلح وجود داشته باشد.۸چه چیزی جز حمله منجر به جنگ می شود؟۹و چه چیزی جز صلح در مقابل جنگ است؟۱۰در اینجا کنتراست اولیه واضح و آشکار است.۱۱با این حال، زمانی که صلح برقرار شود، جنگ بی معنی است.۱۲و اکنون این تعارض است که وجود ندارد و غیر واقعی تلقی می شود.

ک_۲۰_۴

M-20.4

۱آرامش خدا پس از یافتن چگونه حفظ می شود؟۲بازگشت خشم، به هر شکلی که باشد، یک بار دیگر پرده سنگین را از بین خواهد برد و مطمئناً این باور که صلح وجود ندارد، باز خواهد گشت.۳جنگ دوباره به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است.۴اکنون باید یک بار دیگر شمشیر خود را زمین بگذاری، اگرچه نمی‌دانی که دوباره آن را برداشته‌ای.۵اما شما یاد خواهید گرفت، همانطور که اکنون حتی کمرنگ به یاد می آورید که چه خوشبختی بدون آن مال شما بوده است، که حتماً آن را دوباره به عنوان دفاع از خود گرفته اید.۶اکنون یک لحظه بایستید و به این فکر کنید: آیا درگیری چیزی است که می خواهید یا صلح خدا بهترین انتخاب است؟۷کدام به شما بیشتر می دهد؟۸ذهن آرام هدیه کمی نیست.۹آیا ترجیح نمی دهید زندگی کنید تا اینکه بمیرید؟

ک_۲۰_۵

M-20.5

۱زندگی شادی است، اما مرگ فقط می تواند گریه کند.۲در مرگ می بینی که از آنچه ساخته ای فرار کنی.۳اما شما این را نمی بینید. که تو مرگ را ساختی و این توهم پایان نیست.۴مرگ نمی تواند فرار باشد، زیرا این زندگی نیست که مشکل در آن نهفته است.۵زندگی مخالفی ندارد، زیرا او خداست.۶به نظر می رسد زندگی و مرگ متضاد هستند زیرا شما تصمیم گرفته اید که مرگ به زندگی پایان می دهد.۷دنیا را ببخش تا بفهمی که هر چیزی که خدا آفریده پایانی ندارد و چیزی که او نیافریده واقعی نیست.۸در این یک جمله دوره ما توضیح داده شده است.۹در این یک جمله، تمرین ما یک جهت است.۱۰و در این یک جمله کل برنامه درسی روح القدس دقیقاً همانطور که هست مشخص شده است.

ک_۲۰_۶

M-20.6

۱آرامش خدا چیست؟۲بیشتر از این نیست؛ این درک ساده که اراده او کاملاً بدون مخالف است.۳هیچ فکری وجود ندارد که با اراده او در تضاد باشد، اما می تواند صادق باشد.۴تضاد بین اراده او و اراده شما به نظر می رسید که واقعیت داشته باشد.۵در حقیقت هیچ تعارضی وجود نداشت، زیرا اراده او از آن شماست.۶اکنون اراده قدرتمند خود خدا هدیه او به شماست.۷او به دنبال حفظ آن برای خودش نیست.۸چرا به دنبال این هستید که تصورات کوچک ضعیف خود را از او جدا نگه دارید؟۹اراده خدا یکی است و هر چه هست.۱۰این میراث شماست۱۱جهان فراتر از خورشید و ستارگان و تمام افکاری که می توانید تصور کنید، متعلق به شماست.۱۲آرامش خدا شرط اراده اوست.۱۳به آرامش او دست یابید و او را یاد کنید.
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.