ک_۲۳_۱

M-23.1

۱هدایای خدا به ندرت می تواند مستقیماً دریافت شود.۲حتی پیشرفته ترین معلمان خدا در این دنیا جای خود را به وسوسه خواهند داد.۳آیا عادلانه خواهد بود که مردمک چشم آنها به این دلیل از شفای خود محروم شوند؟۴کتاب مقدس می گوید: «به نام عیسی مسیح بخواهید».۵آیا این صرفاً یک توسل به جادو است؟۶نامی شفا نمی‌دهد، و دعایی هم قدرت خاصی ایجاد نمی‌کند.۷فراخواندن عیسی مسیح به چه معناست؟۸صدا زدن نام او چه چیزی را به همراه دارد؟۹چرا توسل به او بخشی از شفا است؟

ک_۲۳_۲

M-23.2

۱ما مکرراً گفته‌ایم که کسی که کفاره را برای خود کاملاً پذیرفته است، می‌تواند جهان را شفا دهد.۲در واقع، او قبلاً این کار را انجام داده است.۳وسوسه ممکن است به دیگران عود کند، اما برای این یکی هرگز.۴او پسر خدا شده است.۵او بر مرگ غلبه کرده است زیرا زندگی را پذیرفته است.۶او خود را همانگونه که خدا آفریده است، شناخته است و با این کار همه موجودات زنده را جزئی از خود دانسته است.۷اکنون محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد، زیرا این قدرت خداوند است.۸بنابراین نام او به نام خدا تبدیل شده است، زیرا او دیگر خود را جدا از او نمی بیند.

ک_۲۳_۳

M-23.3

۱این برای شما چه معنایی دارد؟۲این بدان معناست که با یادآوری عیسی، شما به یاد خدا هستید.۳تمام رابطه پسر با پدر در او نهفته است.۴سهم او در Sonship نیز متعلق به شماست و یادگیری کامل او موفقیت شما را تضمین می کند.۵آیا او هنوز برای کمک در دسترس است؟۶او در این مورد چه گفت؟۷وعده های او را به خاطر بسپارید و صادقانه از خود بپرسید که آیا احتمال دارد او به آنها عمل نکند.۸آیا خدا می تواند پسرش را ناکام بگذارد؟۹و آیا کسی که با خدا یکی است می تواند غیرشبه او باشد؟۱۰آن که از بدن فراتر رود، از محدودیت فراتر رفته است.۱۱آیا بزرگترین معلم برای کسانی که از او پیروی می کنند در دسترس نخواهد بود؟

ک_۲۳_۴

M-23.4

۱نام عیسی مسیح به عنوان چنین چیزی فقط یک نماد است.۲اما مخفف عشقی است که از این دنیا نیست.۳این نمادی است که با خیال راحت به عنوان جایگزینی برای بسیاری از نام های همه خدایی که برای آنها دعا می کنید استفاده می شود.۴این نماد درخشنده کلام خدا می شود، آنقدر به چیزی که نشان می دهد نزدیک است که فضای اندک بین آن دو از بین می رود، لحظه ای که نام به ذهن می آید.۵یادآوری نام عیسی مسیح برای شکرگزاری برای تمام عطایایی است که خدا به شما داده است.۶و شكرگزاري از خداوند راهي مي‌شود كه از او ياد مي‌شود، زيرا عشق نمي‌تواند از دل شكر و ذهن سپاسگزار دور باشد.۷خدا به راحتی وارد می شود، زیرا این شرایط واقعی برای بازگشت شماست.

ک_۲۳_۵

M-23.5

۱عیسی راه را رهبری کرده است.۲چرا از او سپاسگزار نیستید؟۳او عشق خواسته است، اما فقط برای اینکه آن را به شما بدهد.۴تو خودت را دوست نداری.۵اما در چشمان او زیبایی تو آنقدر کامل و بی عیب است که تصویری از پدرش را در آن می بیند.۶شما نماد پدر او در اینجا روی زمین می شوید.۷او به تو امید می‌جوید، زیرا در تو هیچ محدودیت و لکه‌ای نمی‌بیند که کمال زیبای تو را خدشه‌دار کند.۸در چشمان او رویای مسیح با ثبات کامل می درخشد.۹او با شما مانده است.۱۰آیا از طریق آموختن او درس نجات را نمی آموزید؟۱۱چرا تصمیم می گیرید دوباره شروع کنید، در حالی که او سفر را برای شما انجام داده است؟

ک_۲۳_۶

M-23.6

۱هیچ کس روی زمین نمی تواند درک کند که بهشت چیست، یا واقعاً خالق آن چیست.۲با این حال شاهدانی داریم.۳این برای آنهاست که عقل باید جذاب باشد.۴کسانی بوده اند که یادگیری آنها بسیار بیشتر از آنچه ما می توانیم یاد بگیریم.۵همچنین محدودیت هایی را که برایمان گذاشته ایم را آموزش نمی دهیم.۶هیچ کس که معلم واقعی و فداکار خدا شده است، برادران خود را فراموش نمی کند.۷با این حال، آنچه که او می تواند به آنها ارائه دهد محدود به چیزهایی است که خودش می آموزد.۸سپس به کسی که همه محدودیت‌ها را گذاشته و از دورترین دسترس‌های یادگیری فراتر رفته است، روی آورید.۹او شما را با خود خواهد برد، زیرا او تنها نرفت.۱۰و آن موقع با او بودی، همانطور که الان هستی.

ک_۲۳_۷

M-23.7

۱این دوره از او گرفته شده است زیرا کلمات او به زبانی که می توانید دوست داشته باشید و بفهمید به دست شما رسیده است.۲آیا معلمان دیگری می توانند راه را برای کسانی که به زبان های مختلف صحبت می کنند و به نمادهای مختلف متوسل می شوند هدایت کنند؟۳قطعا وجود دارند.۴آیا خداوند کسی را در زمان سختی بدون کمک بسیار حاضر رها می کند؟ نجات دهنده ای که بتواند خود را نمادین کند؟۵با این حال، آیا ما به یک برنامه درسی چند وجهی نیاز داریم، نه به دلیل تفاوت های محتوا، بلکه به این دلیل که نمادها باید تغییر کنند و متناسب با نیاز تغییر کنند.۶عیسی آمده است تا پاسخ شما را بدهد.۷در او پاسخ خدا را می یابی.۸پس با او تعلیم دهید، زیرا او با شماست. او همیشه اینجاست
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.