دوره‌ای در معجزات | ۱۸ تیر ۱۴۰۳

۱۸ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
هنگامی که به برادری نزدیک می‌شوی به من نزدیک می‌شوی، و هنگامی که از او دور می‌شوی من از تو دور می‌شوم.رستگاری یک اقدام مشارکتی است.کسانی که خود را از فرزندی جدا می‌کنند نمی‌توانند با موفقیت آن را به انجام رسانند، زیرا آن‌ها خود را از من جدا می‌کنند.خداوند تنها هنگامی به سوی تو خواهد آمد که تو او را به برادرانت ارزانی کنی.نخست از آن‌ها بیاموز و آنگاه برای شنیدن خداوند آماده خواهی بود.این به این دلیل است که کارکرد عشق یگانه است.
(م_۴_۶_۸∶۱-۶)

دوره‌ای در معجزات | ۱۷ تیر ۱۴۰۳

۱۷ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
تو ملکوت بهشت هستی، اما اجازه داده‌ای که باور به تاریکی وارد ذهنت شود و بنابراین به نور جدیدی نیاز داری.روح‌القدس آن درخششی است که باید به آن اجازه دهی ایدهٔ تاریکی را از بین ببرد.جلال از آن او است که گسستگی در برابرش فرو می‌ریزد، و ملکوت بهشت به جلال خود راه می‌یابد.پیش از جدایی نیازی به راهنمایی نداشتی.تو می‌دانستی همانگونه که دوباره خواهی دانست، اما همانگونه که اکنون نمی‌دانی.
(م_۵_۲_۴∶۱-۵)

دوره‌ای در معجزات | ۱۶ تیر ۱۴۰۳

۱۶ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
اساس تاوان و جدایی هم‌زمان آغاز شد.هنگامی که نفس ساخته شد، خداوند فراخوان به سرور را در ذهن قرار داد.این فراخوان آنقدر پرقدرت است که نفس همیشه در ندای آن حل می‌شود.به همین دلیل است که تو باید انتخاب کنی تا یکی از دو آوای درونت را بشنوی.یکی را خودت ساختی، و آن از خداوند نیست.اما دیگری را خداوند به تو داده است، که از تو می‌خواهد تنها به آن گوش فرا دهی.روح‌القدس به معنای واقعی کلمه در توست.آوای او آن آوا است که تو را به بازگشت به همان جایی که پیش‌تر بودی و دوباره خواهی بود فرا می‌خواند.حتی در این دنیا هم ممکن است که تنها آن آوا را بشنوی و نه دیگری را.این نیاز به تلاش و تمایل بسیار برای یادگیری دارد.این آخرین درسی است که من آموختم، و فرزندان خداوند به همان اندازه که به عنوان فرزند برابرند به عنوان یادگیرنده نیز برابرند.
(م_۵_۲_۳∶۱-۱۱)

دوره‌ای در معجزات | ۱۳ تیر ۱۴۰۳

۱۳ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
او فراخوان به بازگشت است که خداوند با آن، ذهن‌های فرزندان جدا شده خود را متبرک کرد.این رسالت ذهن است.ذهن تا زمان جدایی هیچ فراخوانی نداشت، زیرا تا پیش از آن تنها وجود داشت، و فراخوان به اندیشیدن درست را درک نمی‌کرد.روح‌القدس پاسخ خداوند به جدایی است؛ وسیله‌ای که با آن، تاوان شفا می‌دهد تا زمانی که تمام ذهن به آفریدن بازگردد.
(م_۵_۲_۲∶۲-۵)

دوره‌ای در معجزات | ۱۰ تیر ۱۴۰۳

۱۰ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
شفا آفریدن نیست؛ اصلاح است.روح‌القدس شفا را با نگریستن به فراتر از آن به آن چیزی گسترش می‌دهد که فرزندان خداوند پیش از نیاز به شفا بودند و آنچه که خواهند بود زمانی که شفا یافته باشند.این دگرگون کردن توالی زمان باید کاملاً آشنا باشد، زیرا بسیار همانند تغییر در ادراک از زمان است که معجزه موجب آن می‌شود.روح‌القدس برای ذهن معجزه‌اندیش انگیزه است؛ تصمیم برای شفا دادن جدایی با رها کردن آن.ارادهٔ تو هنوز در تو است زیرا خداوند آن را در ذهن تو قرار داد، اگرچه تو می‌توانی آن را خفته نگه داری اما نمی‌توانی‌ آن را نابود کنی.خداوند خود تا هنگامی که زمان وجود دارد، ارادهٔ تو را با فرستادن آن از ذهن خود به ذهن تو زنده نگه می‌دارد.معجزه خودش بازتابی از این اتحاد اراده میان پدر و فرزند است.
(م_۵_۲_۱∶۱-۷)
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.