دوره‌ای در معجزات | ۸ تیر ۱۴۰۳

۸ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
با آرامش به نتیجه‌گیری منطقی نظام فکری نفس بنگر و قضاوت کن که آیا آنچه پیشکش می‌کند واقعاً همان چیزی است که تو می‌خواهی، زیرا این همان چیزی است که به تو تقدیم می‌کند.برای به دست آوردنش تو مایلی که به الوهیت برادران خود حمله کنی، و در نتیجه الوهیت خود را نبینی.و تو تمایل داری آن را پنهان نگه داری، تا از خدای دروغینی محافظت کنی که می‌پنداری تو را از خطرها نجات می‌دهد، خطرهایی که در برابر آن‌ها می‌ایستد، اما وجود ندارند.
(م_۱۰_۳_۵∶۱-۳)

دوره‌ای در معجزات | ۴ تیر ۱۴۰۳

۴ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
باور به اینکه فرزند خداوند می‌تواند بیمار باشد، باور به این است که بخشی از خداوند می‌تواند رنج بکشد.عشق نمی‌تواند رنج بکشد، زیرا نمی‌تواند حمله کند.بنابراین به یاد آوردن عشق، آسیب‌ناپذیری را با خود به همراه می‌آورد.در حضور فرزند خداوند بیماری را نپذیر حتی اگر او به آن باور داشته باشد، زیرا پذیرش تو در مورد حضور خداوند در او تصدیق کنندهٔ عشق خداوند است که او فراموش کرده است.شناخت تو از او به عنوان بخشی از خداوند، حقیقت را در مورد خودش به او یادآوری می‌کند، در حالی که او آن را انکار می‌کند.آیا می‌خواهی انکار او از خداوند را تقویت کنی و در نتیجه بینایی نسبت به خودت را از دست دهی؟یا می‌خواهی تمامیتش را به او یادآوری کنی و آفریدگارت را همراه با او به یاد آوری؟
(م_۱۰_۳_۳∶۱-۷)

دوره‌ای در معجزات | ۱ تیر ۱۴۰۳

۱ تیر ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
چه تسلی دهنده‌ای برای فرزندان بیمار خداوند می‌تواند وجود داشته باشد جز قدرت او از طریق تو؟به یاد داشته باش که مهم نیست او در کجا در فرزندی پذیرفته شود.او همیشه برای همه پذیرفته می‌شود، و هنگامی که ذهن تو او را می‌پذیرد، یاد او در سراسر فرزندی بیدار می‌شود.برادرانت را با پذیرش خداوند برای آن‌ها به سادگی شفا بده.ذهن‌های شما از هم جدا نیستند، و خداوند تنها یک کانال برای شفا دارد زیرا او تنها یک فرزند دارد.پیوند ارتباطی باقی ماندهٔ خداوند با همهٔ فرزندانش آن‌ها را به یکدیگر، و آن‌ها را به او می‌پیوندد.آگاهی از این امر شفای آن‌هاست، زیرا این آگاهی این است که هیچ‌کس جدا نیست، و بنابراین هیچ کس بیمار نیست.
(م_۱۰_۳_۲∶۱-۷)

دوره‌ای در معجزات | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

۲۹ خرداد ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
تأخیر از نفس است، زیرا زمان مفهوم آن است.زمان و تأخیر هر دو در ابدیت بی‌معنا هستند.من پیش‌تر گفته‌ام که روح‌القدس پاسخ خداوند به نفس است.هر چیزی که روح‌القدس به تو یادآوری می‌کند در تضاد مستقیم با مفاهیم نفس است، زیرا ادراک حقیقی و غیرحقیقی خود متضاد هم هستند.روح‌القدس وظیفه دارد آنچه را که نفس ساخته است خنثی کند.او آن را در همان سطحی که نفس در آن عمل می‌کند خنثی می‌سازد، در غیر این صورت ذهن قادر به درک تغییر نخواهد بود.
(م_۵_۳_۵∶۱-۶)

دوره‌ای در معجزات | ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

۲۷ خرداد ۱۴۰۳
دوره‌ای در معجزات
آوای روح‌القدس در تو ضعیف است.به همین دلیل است که باید آن تسهیم کنی.پیش از اینکه بتوانی آن را بشنوی باید قدرت آن افزایش یابد.شنیدن آن در خودت ناممکن است در حالی که در ذهنت بسیار ضعیف است.آن به خودی خود ضعیف نیست، اما به دلیل عدم تمایل تو به شنیدن آن محدود شده است.اگر مرتکب این اشتباه شوی که تنها در خودت به دنبال روح‌القدس باشی، پندارهایت تو را خواهند ترساند زیرا، با پذیرش دیدگاه نفس، سفر غریب نفس را با نفس به عنوان راهنما آغاز می‌کنی.این بناچار باعث ایجاد ترس می‌شود.
(م_۵_۳_۴∶۱-۷)
دوره‌ای در معجزات

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است.